2020-as OKT ülések

Az agrárgazdaság fejlesztési stratégiái
Dr. Feldman Zsolt
államtitkár, Agrárminisztérium
 2020. március 12.

2019-es OKT ülések

Magyarország Nemzeti Energia- és Klímaterve Tervezet (2019. február)
Dr. Kaderják Péter
Energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkár

2019. április 18-án került sor az OKT soros ülésére, amelyen az Agrárminisztérium képviselői bemutatták az Országos Levegő-terhelés Csökkentési Program szakmai koncepcióját. (Bibók Zsuzsanna)
Az előadás kivonata

Fenntartható finanszírozás - Marton Miklós (2019. szeptember)
letöltés

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 3.0 VGT3
Láng István főigazgató
Országos Vízügyi Főigazgatóság

Az NFFS harmadik előrehaladási jelentése 2017-2018
”A közepes fejlettség csapdájában”
letöltés

I. Éghajlatváltozási Cselekvési Terv
letöltés

Összefoglaló Tájékoztató a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósítását szolgáló 2017-2018. évi kormányzati intézkedésekről
László Tibor Zoltán
Agrárminisztérium Környezetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság
2019. november 14.

Magyarország Nemzeti Energia- és Klímaterve Tervezet (2019. december)
Dr. Kaderják Péter
Energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkár

2018-as OKT ülések és témáik

  • 2018. február 1. 
  • Téma: Az Országos Környezetvédelmi Tanács megújított honlapjának „arculatterve”, szerkezete, tartalma áttekintése, a szükséges kiegészítések és korrekciók megbeszélése. Meghívott: Pál András informatikus, a Honlap technikai szerkesztője.

2017-es OKT ülések és témáik

2017. február 9.

1. Tájékoztató és vita a Jövő Nemzedékek Szószólójának – talajvédelméről szóló - elvi Állásfoglalásáról
2. Az Országos Környezetvédelmi Kármentesítési Program folytatása, lehetőségeinek megvitatása.
3. Az OKT következő ülései témáinak megvitatása

2016-ban tartott ülések

2016. Január 7.
1. Az OKT állásfoglalása az Alkotmánybíróság II./ 2009 – 8 / 2015 ügyszámú
megkeresésére válaszolva – a környezet- és természetvédelmi igazgatás
átszervezésével kapcsolatos normakontrollra vonatkozó indítvány véleményezése
tárgyában.

2015-ben tartott ülések

2015. Február 5.
1. A 2011 és 2014 között – a Kormányzat által kezdeményezett – jogszabály-
módosítások véleményezése eredményessége, hatásainak (= recepciójának)
áttekintése.
2. A területei és települési vízgazdálkodás aktuális feladatai, valamint a vízügyi
igazgatás és intézményrendszer – változtatása hatásainak – áttekintése.

2014-ben tartott ülések

2014. Február 6.
1. A Partnerségi megállapodás és az Operatív Programok – 2013. decemberi
előterjesztéséhez – készült környezeti értékelés (SKV) megvitatása.
2. A Tanács véleményalkotásának célszerűen megfelelő ideje,- módja, a kormányzati
előterjesztések véleményezése megvalósításának eljárásai,- szabályai, a fölhatalmazások
(Bizottságok, Elnökség, Főtitkár) hatékonysága,- eredményességének áttekintése.[Zárt
ülés]

2013-ban tartott ülések

2013. Február 7.
1. Az Országos Területrendezési (OTrT) törvény módosítási javaslatának véleményezése.

2012-ben tartott ülések

2012. Január 12.
1. Tájékoztató az Egyszerű Állam Program környezet- és természetvédelmi
vonatkozásairól.
2. A jövő nemzedékek egészséges környezethez, valamint a természeti erőforrások
megőrzéséhez fűződő jogai biztosítása feladatainak ellátása – tájékoztató.
3. A Sebezhetőség és adaptáció – a reziliencia esélyei c. , az OKT és az MTA
együttműködésével készült tanulmánykötet bemutatása.

2011-ben tartott ülések

2011. Január 13.
1. Adalékok a nagykockázatú környezeti balesetek kezelésének szabályozásához.
2. Tájékoztató az EU Tanács magyar elnökség idején a VM illetékességébe tartozó
környezet- és természetvédelmi, valamint vízgazdálkodási és vidékfejlesztési
programokról.
3. Az OKT 2011. első féléves munkaprogramja.

2010-ben tartott ülések

2010. január 8.
1. A Duna teljes magyarországi szakasza hajózhatóságának javítására készült SKV megvitatása.
2. Az NFFT SZTMB által megtárgyalt éghajlatvédelmi kerettörvény koncepció.
3. OKT vélemény elfogadása az Erdőtörvényről, a hozzá tartozó végrehajtási rendeletről és az OKT-nak készített beszámolóról.

2009-ben tartott ülések

2009. január 08.
1. Az OKT titkársága működtetésének új rendje.
2. A Tanács munkaterve a következő fél évre.

2009. február 5.
1. Nemzeti Természetvédelmi Alapterv
2. Munkaterv
3. Az OKT költségvetése

2008-ben tartott ülések

2008. január 10.
1. „Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 2007-2020 (Fehér Könyv) és ennek fenntarthatósági vizsgálata”

2007-ben tartott ülések

2007. január 11.
1. Tájékoztató az EU Bizottság döntési, döntéselőkészítési mechanizmusairól, valamint a következő időszak készülő, és a környezetvédelem szempontjából releváns EU jogszabályokról
2. Az OKT állandó bizottságai struktúrája, tagjai, működési rendje és munkatervük. (Mellékelten megküldjük az előzményeket: az elhatározott bizottságokat, a már megbízott elnököket, valamint emlékeztetünk a döntésre: a bizottságok alapkonfigurációja 3x1 (+ 3x1) és szakértőket is lehet hívni.)

2006-ban tartott ülések

2006. január 5.
1. A környezetvédelmi intézményrendszer áttekintése - változtatások átgondolása
2. A környezetvédelmi ipar helyzetéről szóló tájékoztató
3. Az OKT Környezetpolitikai Bizottsága munkaterve

2005-ben tartott ülések

2005. január 13.
1. Állásfoglalás az Aarhusi Egyezmény Részes Feleinek Konferenciájára készített Nemzeti Beszámolóról

2004-ben tartott ülések

2004. január 8.
1. Kötetlen véleménycsere az OKT tevékenységéről és a hazai környezetpolitikáról
2004. Január 30. Ügyrendi ad hoc. Bizottság: az OKT működését és a döntés-előkészítési
folyamat jogszabályozása és az OKT Ügyrendjének módosítására
vonatkozó javaslatok megvitatása

2003-ban tartott ülések

2003. január 9.
1. A vizek védelmére vonatkozó hazai joganyag közelítése az Európai Unió Víz Keretirányelvéhez
Állásfoglalás a vizek védelmére vonatkozó hazai joganyagnak az EU Víz Keretirányelvéhez történő közelítéséről

2002-ben tartott ülések

2002. február 13
1. Tájékoztató az Európai Unióhoz való csatlakozás és a környezetvédelmi kötelezettségvállalások teljesítése helyzetéről
2. Javaslat az OKT kommunikációs stratégiája végrehajtására
3. Előterjesztés a Kormány részére „a Magyarország területén a védelmi és honvédelmi feladatok során alkalmazható környezetvédelmi eljárások, technológiák, anyagok, készletek fajtájának és mennyiségének szabályozásáról és meghatározásáról” szóló Kormányrendeletről
4. Különfélék: Major György szóbeli tájékoztatója az új amerikai klímaváltozást vizsgáló kutatási programról

2001-ban tartott ülések

2001. február 21.
2. Ügyrend módosítás
3. Tájékoztató a környezetvédelem EU harmonizációs állásáról
4. Tájékoztató az EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogram készüléséről és az EEAC
ehhez készült véleményéről. Javaslat az OKT észrevételeire
(Háttéranyag a K+F Keretprogram vonatkozó része)
5. A Kormány 2001. első féléves munkaprogramjának áttekintése
6. A dunai kormánybiztos tájékoztatója a „szlovák válasz”-ról
7. Tájékoztatók

A 2000-es év ülései

2000. január 5.
1. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) ’99 novemberében készült, »Magyarország környezetpolitikai teljesítményének vizsgálata – következtetések és ajánlások« c. dokumentumának tárgyalása

1999-ben tartott ülések

1999. január 13.
1. A környezetvédelem középtávú stratégiája (Előterjesztés a Gazdasági Kabinet részére - Magyarország és az Európai Unió közötti csatlakozási tárgyalások környezet- és természetvédelmi kérdéseinek stratégiájáról)
2. Agrár-környezetvédelem kérdései összefüggésben az EU csatlakozással

1998-ban tartott ülések

1998. január 7.
1. Tájékoztató a kyotói konferenciáról
2. A Tanács eddigi működésének és munkájának értékelése, teendők a következő ciklusban
3. Az új elnök megválasztásával kapcsolatos ügyrendi kérdések

1997-ben tartott ülések

1997. január 10.
1. A Tanács 1997. évi költségvetése
2. A Tanács 1997 első féléves munkaprogramja
3. A Tanács 1996. évi munkájának értékelése

1996-ban tartott ülések

1996. április 12.
1. Alakuló ülés

1996. május 2.
1. Eszmecsere a Tanács feladatköréről
2. Ügyrend elfogadása

OKT logo2