2014-ben tartott ülések

2014. Február 6.
1. A Partnerségi megállapodás és az Operatív Programok – 2013. decemberi
előterjesztéséhez – készült környezeti értékelés (SKV) megvitatása.
2. A Tanács véleményalkotásának célszerűen megfelelő ideje,- módja, a kormányzati
előterjesztések véleményezése megvalósításának eljárásai,- szabályai, a fölhatalmazások
(Bizottságok, Elnökség, Főtitkár) hatékonysága,- eredményességének áttekintése.[Zárt
ülés]

2014. Március 13.
1. Az energetikai hasznosításra előkezelt hulladék kezelésének feltételeiről (szabályairól)
szóló VM rendelet tervezete, valamint a közszolgáltató hulladékkezelési tevékenységéről,
a közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló rendelet-tervezet véleményezése.
2. A Partnerségi Megállapodás OP-k és SKV 3.0 változatok megvitatása, felkészülés a
végleges vélemény egyeztetésére.

2014. Április 10.
1. A 2014-2020 időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program és annak környezeti
értékelése (SKV) megvitatása, véleményezése.
2. A – véglegesített – Partnerségi Megállapodás és OP-k, valamint ezek környezeti
értékelésének (SKV-k) véleményezése.
3. Az OKT javaslata a környezet- és természetvédelmi államigazgatás célszerű kormányzati
elhelyezésére – a javaslat megfogalmazásának tartalmi előkészítése és ( a főtitkár)
fölhatalmazása a megfogalmazásra és a megfelelő időben való megküldésre a
Miniszterelnöknek.

2014. Július 3.
1. Az OKT elnökének megválasztása a következő két esztendőre.

2014. Szeptember 4.
1. Tájékoztató a környezet-és természetvédelem fejlesztési és jogalkotási programjáról.
2. A Tanács alelnökeinek ,- tagcsoport vezetőinek megválasztása.
3. Javaslat OKT SKV Bizottság létrehozására (BM) – elvetve.

2014. Október 2. Vízgazdálkodási Bizottság: a Tanács saját kezdeményezésű bizottsági és
plenáris ülései vitasorozata javaslatai hasznosulásának értékelése, a
vízgazdálkodási témájú hazai és EU szabályozások (átültetése)
eredményességének áttekintése; javaslatok kidolgozása a VKI,- Vízgyűjtő-
gazdálkodás tervezés, a Vízstratégia, Árvízi Irányelv, Aszálykezelés és Öntözés
jogszabályok, rendeletek megalkotására, módosítására, összehangolására.

2014. Október 9.
1. A 2011. ás 2014 között keletkezett törvénymódosítások hatásainak áttekintő értékelése.

2014. November 6.
1. A Nemzeti Környezetvédelmi Program részét képező Nemzeti Természetvédelmi
Alapterv véleményezése.
2. A hulladékokkal kapcsolatos jogi szabályozás áttekintő megvitatása,- javaslatok
kidolgozása a kormányzati szabályozás számára.
3. A Termékdíj törvény (Ktdt.) módosításának, ill. a termékdíj köteles termékek
Hulladékai kezelésének, valamint a termékdíj számítások szabályainak áttekintése,
Megvitatása; javaslatok kidolgozása.

2014. December 4.
1. Az OKT civil tagcsoportjának – a Hulladékokról szóló 2012. évi CLXXX
törvénnyel kapcsolatos – feljegyzése, indítványainak megtárgyalása.
2. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyes Korm. rendeletek módosításáról szóló
előterjesztés tervezetének véleményezése.
3. A hulladékká vált gépjárművekről szóló Korm. rendelet tervezet véleményezése.
4. Az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési terv véleményezése.

OKT logo2