2001-ban tartott ülések

2001. február 21.
2. Ügyrend módosítás
3. Tájékoztató a környezetvédelem EU harmonizációs állásáról
4. Tájékoztató az EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogram készüléséről és az EEAC
ehhez készült véleményéről. Javaslat az OKT észrevételeire
(Háttéranyag a K+F Keretprogram vonatkozó része)
5. A Kormány 2001. első féléves munkaprogramjának áttekintése
6. A dunai kormánybiztos tájékoztatója a „szlovák válasz”-ról
7. Tájékoztatók

2001. március 14.
1. Tájékoztató az EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogram készüléséről és az EEAC
ehhez készült véleményéről. Javaslat az OKT észrevételeire
2. Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozásának ütemtervéről és a kapcsolódó
tárcafeladatokról
3. A környezetvédelmi és mezőgazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat megvitatása

2001. április 11.
1. Tájékoztató az EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogram készüléséről és az EEAC
2. Az Európai Unió 6. Környezetvédelmi Akcióprogramja
3. A Bizottság második környezetvédelmi álláspontjához tett magyar kiegészítések
4. Nemzetközi jelentés az éghajlatváltozás kockázatáról
5. Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás (IPPC) részletes szabályairól szóló kormányrendelet koncepciója és tervezete

2001. május 16.
1. Magyarország környezetvédelmi iparának helyzete, elfogadottsága, veszélyei és támogatási lehetőségei
2. A Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008) vonatkozó Herman Ottó Terv koncepciójáról

2001. június 7-8.
(Kihelyezett ülés Gömörszöllősön, téma: a fenntartható fejlődés)

1. Gömörszőlős fenntartható falu bemutatása
2. OKT kommunikációs stratégiájáról

2001. július 4
1. Az EU-csatlakozással kapcsolatos folyamatok
Az egészségügyi tárca felügyeleti területén;
A földművelésügyi és vidékfejlesztési tárca felügyeleti területén.
2. Hogyan tovább árvizek után és újabb árvizek előtt? A Vásárhelyi terv továbbfejlesztése
3. Meghívott előadó: dr. Hajós Béla helyettes államtitkár, KÖVIM
4. Egyebek /Rio+10 felkészüléssel kapcsolatos véleményegyeztetés/

2001. július 27
1. Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről szóló kormányelőterjesztés-tervezet
2. A felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól szóló kormányrendelet tervezete
3. Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól szóló kormányrendelet tervezete

2001. szeptember 12-én
1. Tájékoztató az Országos Környezetvédelmi Tanács részére a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium felügyeleti területén az EU integrációs folyamatok és a környezetvédelem összefüggéseiről
2. A magyar mezőgazdaság felkészítése az uniós integrációra
3. Beszámoló az acquis Környezet című fejezetének ideiglenes lezárásáról és az Európai Unióhoz való csatlakozásig teljesítendő feladatokról
4. A fejlesztési adókedvezmény részletes feltételeit szabályozó kormányrendeletről című kormányelőterjesztés tervezete
5. A környezet- és természetvédelem K+F koncepciója

2001. október 10
1. Az OKT következő elnöke megválasztásának rendjére tett javaslat
(Tudományos tagcsoport)
2. Az EU-csatlakozás környezetvédelmi fejezete lezárásából adódó teendők áttekintése
3. A környezetvédelmi gazdasági szabályozórendszer továbbfejlesztése
4. A környezet- és természetvédelem K+F koncepciója
5. Közlekedéspolitikai koncepció

2001. november 7-én
1. A környezetvédelem gazdasági szabályozó eszközei továbbfejlesztésének koncepciója (az OKT javaslatainak felhasználásával)
2. Földtörvény-csomag:
 törvényjavaslat a Nemzeti Földalapról;
törvényjavaslat a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról;
törvényjavaslat a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról

2001. december 5-én
1. A környezetvédelem gazdasági szabályozó eszközei továbbfejlesztésének koncepciója – kormány-előterjesztés előkészítése
2. A Környezetvédelmi Alap Célfeladat fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló KöM rendelet tervezete
3. Szakmai javaslatok az Aarhusi Egyezmény végrehajtásához
4. A környezetvédelmi célú társadalmi szervezetek helyzete, finanszírozási kérdések

OKT logo2