2009-ben tartott ülések

2009. január 08.
1. Az OKT titkársága működtetésének új rendje.
2. A Tanács munkaterve a következő fél évre.

2009. február 5.
1. Nemzeti Természetvédelmi Alapterv
2. Munkaterv
3. Az OKT költségvetése

2009. március 5.
1. Nemzeti Éghajlatváltozási Program és ennek Stratégia Környezeti Vizsgálata.
2. Az Öko Rt. bemutatkozása

2009. április 2.
1. Nemzeti Környezetvédelmi Program III.
2. Tájékoztató az OKT titkárság feladat megosztásáról

3. Javaslat az OKT elnökségének a Tanács 2009. évi dologi kiadásaira
2009. május 7.
1. Az OKT korábbi állásfoglalásai érvényesülésének áttekintése / nyomon követése.
Az elmúlt ülés óta: Termékdíj Törvény módosítása, és a Vízgazdálkodási Tanácsokról szóló KvVM rendelet.
2. Tájékoztató a fenntartható fejlődés társadalmi tudatosságának növelése érdekében a felmerülő feladatokról.
Fölkért előadó: Fülöp Sándor a Jövő Nemzedéke Országgyűlési Biztosa, Czippán Katalin szakértő, és Dr. Lányi András docens, ELTE Társadalomtudományi Kar
Részletek a greenfon >>>
3. Különfélék:
- Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer
- NKP III. SKV

2009. június 4.
1. Tájékozató: a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés helyzetéről
2. Tájékoztató a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer ügyében hozott ítélet végrehajtásával összefüggő magyar-szlovák kormányközi tárgyalások helyzetéről
3. Az OKT új zöld civil delegáltjainak bemutatkozása:

2009. július 2.
Az OKT Július 02-én kihelyezett ülést tartott a Chinoinban.

2009. szeptember 3.
1. Az ülésen a Tanács következő hónapban megtárgyalandó témakörök áttekintésével, valamint a Testületi állásfoglalások, a döntéshozóknak szóló javaslatok közzétételével, társadalmi ismertsége megteremtésével, ennek fő eszközeként az OKT honlapja fejlesztésével foglalkozott.

2009. október 8.
1. „az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. Törvény (általános) végrehajtási rendelet tervezetének jelenlegi változata.
2. A Duna magyarországi szakasza hajózhatóságának javításával kapcsolatos elképzelésekre vonatkozó, a Vízgazdálkodási és Közlekedési Bizottságok közösen kialakított, előzetes állásfoglalás tervezetének tárgyalása és jóváhagyása.
3. >> Tájékozódó beszélgetés klímapolitikai ügyekben <<
4. „Jövőkereső”az NFFT jelentése a társadalomnak

2009. december 3.
1. A Zöldhatósági szervezetrendszer megváltozott irányítása, és aa szervezetek korszerűsítése. Dr. Kling István államtitkár előadása.
2. Az OKT véleménye az Erdőtörvényről, valamint a végrehajtási rendelet-tervezetekről az FVM által a Tanács számára készített információs anyag alapján.
3. Országos Hulladékgazdálkodási Terv: beszámoló a 2003-2008 közötti időszak megvalósulásairól, továbbá javaslat a 2009-2013 közötti időszakra vonatkozóan.
4. Az OKT ügyrendi kérdései

OKT logo2