1999-ben tartott ülések

1999. január 13.
1. A környezetvédelem középtávú stratégiája (Előterjesztés a Gazdasági Kabinet részére - Magyarország és az Európai Unió közötti csatlakozási tárgyalások környezet- és természetvédelmi kérdéseinek stratégiájáról)
2. Agrár-környezetvédelem kérdései összefüggésben az EU csatlakozással

1999. február 10.
1. A vízgazdálkodás és a közlekedés középtávú stratégiája az EU csatlakozás tükrében
2. A Drávával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló kormány-előterjesztés
3. A Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata beszámolója a hálózat helyzetéről

1999. március 10.
1. A környezetterhelési díjakról szóló törvény koncepciója
2. Magyarország középtávú energiastratégiája (az energetika üzleti modellje)
3. Tájékoztató a természeti területek kijelöléséről

A 3. napirenddel kapcsolatban a Testület ajánlást is megfogalmazott.

1999. április 7.
1. A Tanács helyzetének és munkájának értékelése

1999. május 12.
1. Az agrárgazdaság, a vidékfejlesztés és a területfejlesztés stratégiai kérdései
2. A hulladékgazdálkodásról szóló törvénytervezet koncepcionális véleményezése

Az 1.napirendi pontról állásfoglalás is született.

1999. június 9.
1. A kémiai biztonságról szóló törvény koncepciója
2. Javaslat az energiatakarékossági és energiahatékonyság-növelési stratégiára, a megvalósítást segítő programra

1999. szeptember 1.
1. A hulladékgazdálkodásról szóló törvény tervezete
2. Az OKT 1999. második félévi munkaterve
3. Az Európai Környezetvédelmi Tanácsok éves konferenciája

1999. október 6.
1. Környezetterhelési díj
2. Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának 2000. évre vonatkozó intézkedési terve
3. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról

1999. november 10.
1. A Felső-Duna szakasz mai helyzete, a megoldási javaslatok jelenlegi állása
2. Az Európai Bizottság Magyarországról készített éves jelentésének áttekintése

1999. december 8.
1. Tájékoztató a 2000. Évi Költségvetési Törvénytervezet XVI., környezetvédelmi fejezetéről
2. Az OECD értékelése Magyarország környezetpolitikai teljesítményéről

OKT logo2