1998-ban tartott ülések

1998. január 7.
1. Tájékoztató a kyotói konferenciáról
2. A Tanács eddigi működésének és munkájának értékelése, teendők a következő ciklusban
3. Az új elnök megválasztásával kapcsolatos ügyrendi kérdések

1998. február 4.
1. A KKA 1998. évi pályázati felhívása tervezete

1998. március 4.
1. Az ügyrend módosítása
2. Az OKT álláspontja a hágai nemzetközi bíróság ítéletének magyar kormányzati végrehajtásával kapcsolatban
3. A környezetterhelési díjakról szóló jogszabály koncepciója
4. Környezetvédő civil szervezetek kezdeményezése a hágai ítélet végrehajtásával kapcsolatos kormánybiztosi eljárás miatti alkotmánybírósági eljárás OKT általi kezdeményezésére
5. Az állami tulajdonú védett természeti területek és védett természeti értékek vagyonkezelésére vonatkozó koncepció tervezete

1998. április 15.
1. A Tanács új elnökének megválasztása
2. Rakonczay Zoltán miniszteri biztos tájékoztatója a védett és védelemre kijelölt területek kisajátításáról

1998. május 13.
1. Tájékoztató a környezetvédelmi tárgyú közigazgatási perekről
2. Az európai uniós csatlakozási tárgyalások témakörei, menetrendje, a magyar delegáció felhatalmazása

1998. június 3.
1. Tájékoztató a magyarországi környezeti statisztika helyzetéről
2. A környezeti információkhoz való hozzáférésről, a társadalomnak a döntéshozatalban való részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről szóló nemzetközi egyezmény

1998. szeptember 23.
1. A környezetvédelmi miniszter tájékoztatója a kormányprogram környezet- és természetvédelmi vonatkozásairól
2. Eszmecsere a Tanács következő féléves tevékenységéről

1998. október 7.
1. Tájékoztató a KKA működéséről és fejlesztési elképzeléseiről
2. Az 1999. évi költségvetési törvényjavaslat környezetvédelmi minisztériumi fejezete
3. Törvényjavaslat a környezetvédelmi termékdíjról , továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. tv. Módosításáról

1998. november 4.
1. Tájékoztató az EU csatlakozási tárgyalásra való felkészülés helyzetéről a környezet- és természetvédelem területén
2. Javaslat az OKT által megrendezendő fórum-sorozat programjára

1998. december 2.
1. A KKA működésének átszervezésére vonatkozó előzetes elképzelések
2. Az NKP továbbfejlesztése, átdolgozása - az OKT előzetes álláspontjának kialakítása

OKT logo2