Állásfoglalások (Energiapolitika)

 • Állásfoglalás az energiaadóról szóló törvénytervezetről (2003)
 • Állásfoglalás az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény végrehajtását szolgáló, az Országos Atomenergia Hivatalt felügyelő miniszter felelősségi körébe tartozó kor- mányrendeletek és miniszteri rendeletek tervezeteiről (1998)
 • Állásfoglalás az atomenergiáról szóló törvényjavaslatról és az annak alapján készült vizsgálati elemzésről (1996)
 • Állásfoglalás a síkvidéki vízrendezés helyzetéről és feladatairól szóló, valamint a magyar erőműrendszer 2010. évig kitekintő fejlesztési koncepciójáról. (1996)

Energiapolitikai tevékenységeink

 • Energiapolitikai koncepció és stratégiai vizsgálata
 • A megújuló energiafelhasználás helyzete és növelésének lehetőségei, Magyarország 
 • fenntartható energiastratégiájának megalapozása
 • Az állam szerepe az energetika és a környezetvédelem kapcsolatának alakításában.
 • A Nemzeti Energiastratégia 2030
 • Az agro (bio) -üzemanyagok előállításának és felhasználásának környezetvédelmi és mezőgazdálkodási, összességében : fenntarthatósági megítélése
 • A Nemzeti Energiastratégia Cselekvési Tervei
 • A Megújuló Energiahasznosítás Cselekvési terve és a ME közlekedési célú felhasználása
 • A villamos-energiáról szóló 2007. évi LXXXI. törvény, valamint az egyes energeti- kai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról szóló csomagban (salátatörvényben) a METÁR szabályozás helyzete
 • A Távhőfejlesztési Cselekvési Terv 2030

OKT logo2