2013-ban tartott ülések

2013. Február 7.
1. Az Országos Területrendezési (OTrT) törvény módosítási javaslatának véleményezése.

2013. Március 7.
1. Az OKT működése eredményességének áttekintése, annak meghatározására, hogy
melyek legyenek a Tanács által kezdeményezett témák.
2. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció ismételt áttekintése –
kiegészítési javaslatok a 2014-2020 időszak EU támogatással megvalósuló Operatív
Programok alapdokumentumához.

2013. Április 4.
1. Tájékoztató a Nemzeti Közlekedési Stratégia kidolgozásának helyzetéről, vélemény
javaslat a stratégia előzetes értékeléséről.
2. Tájékoztató a Nemzeti Energiastratégia megvalósításához készülő Cselekvési Tervek
kidolgozásának helyzetéről.
3. A Hulladék törvény végrehajtási rendeletei, valamint az Ásványvagyon-hasznosítási és
Készletgazdálkodási Cselekvési Terv véleményezésének véglegesítése.

2013. Április Energiapolitikai Bizottság: az Energiastratégiához kapcsolódó Cselekvési tervek
áttekintése.

2013. Május 9.
1. A Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia első évi eredményeinek áttekintése és a stratégia
harmonizálása a készülő CAP reformmal.
2. A Tanács véleményező,- javaslattevő, állásfoglalásokat megfogalmazó és egyeztető
tevékenysége elvégzése rendjének és ütemezésének – újra – áttekintése, a szükséges
módosítások átültetése a működési protokollba.
3. Tájékoztató a Termékdíj törvény környezetvédelmi teljesítménye eredményességéről,
valamint gazdasági hatékonyságáról.
4. A Nemzeti Vízstratégia előkészítése, konzultáció tartalmáról, szerkezetéről, a kidolgozás
megkezdéséről és tervezett menetéről.
5. Határozat az agroüzemanyagokról készített OKT’2012. állásfoglalás nyomon-
követéséről, a kormányzati intézkedésekben és tervekben.

2013. Június 6.
1. A Nemzeti Vízstratégia 1. változat megvitatása.
2. Tájékoztató az agroüzemanyagokról készített OKT állásfoglalás és komplex elemzés
hasznosulásáról a kormányzati programokban.

2013. Szeptember 5.
1. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció módosításainak, valamint a
Koncepcióhoz készített SKV ajánlások figyelembevételének áttekintése; tájékoztató a
2014-2020 EU Partnerségi Megállapodás (tartalmának) előkészítéséről.

2013. Október 3.
1. A 2014-2020 programozási időszak programjai környezeti értékelésének (SKV –k)
tematikájának meghatározása.

2013. November 14.
1. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) és a terv környezeti értékelése.
2. A 2014-2019 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program megvitatása és
a Tanács véleményének, javaslatainak megfogalmazása.
3. A második Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia (NÉS-2) véleményezése

2013. December 5.
1. A 2014-2020 időszakra szóló Partnerségi Megállapodás és az Operatív Programok
tervezetének,- tervezeteinek vitája, véleményezése.

OKT logo2