2008-ben tartott ülések

2008. január 10.
1. „Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 2007-2020 (Fehér Könyv) és ennek fenntarthatósági vizsgálata”

2008. január 17. Vízgazdálkodási és Vízminőség-védelmi Bizottság: Mit tanulhatunk, mit
célszerű átvennünk a UNEP/WMO Intergovernmental Panel on Climate
Change "Technical Paper on Climate Change and Water" című jelentéséből
a magyar klímastratégiába.

2008. március 6.
1. A környezetügy középtávú stratégiája (vitaanyag)
2. A belvíz elleni védekezés reformjáról szóló előterjesztés-t véleményező állásfoglalás vitája/jóváhagyása

2008. április 10.
1. Vitaanyag »Magyarország jelentős kérdéseiről«
2. Javaslat a Tanács véleményének megfogalmazására »A radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló 2006/117/Euratom irányelv (Directiva) jogrendszerünkbe való átültetése« tárgyában

2008. május 8.
1. Tájékoztató a globális éghajlatváltozás és a nemzetközi együttműködés helyzetéről. Az IPCC 2008. Április 10.-én, Budapesten tartott konferenciájáról.
2. Az EU >> Klíma és energia csomagtervé << -hez kapcsolódó magyar álláspont előzetes tervezetének ismertetése.
2008. június 5.
1. Magyarország jelentős vízgazdálkodási kérdései
2. A 2007-2016 közötti időszakra vonatkozó települési szilárdhulladék-gazdálkodás támogatási stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata
3. A környezetvédelmi biztosítékadásról szóló kormányrendelet tervezete

2008. július. 3.
1. Az OKT következő elnökének megválasztása

2008. július 5.
1. Magyarország jelentős vízgazdálkodási kérdései Előadó: Holló Gyula főosztályvezető, vízigazgató, KvVM. Meghívott: Reich Gyula szakértő. Az OKT állásfoglalására a javaslatot előterjeszti prof. Íjjas István, a Tanács Vízgazdálkodási Bizottsága elnöke
2. A 2007-2016 közötti időszakra vonatkozó települési szilárdhulladék-gazdálkodás támogatási stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Előadó(k): Markó Csaba főosztályvezető, KvVM, Dr. Tombácz Endre szakmai igazgató, ÖKO Zrt.
3. A környezetvédelmi biztosítékadásról szóló kormányrendelet tervezete Előadó: Dr. Erdey György szakállamtitkár, KvVM

2008. szeptember. 11.
1. Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény tervezett módosítása
2. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása.
3. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény tervezett módosítása

2008. október. 2.
1. Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény tervezett módosítása – a vita folytatása
2. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény tervezett módosítása


2008. november. 6.
1. A III. Nemzeti Környezetvédelmi Program (2009-2015) koncepcionális tervezete.
2. A Nemzeti Éghajlat(i) stratégia áttekintése

2008. december. 4.
1. Klímatudatos szemléletformálás.
2. Az állam szerepe az energetika és a környezetvédelem kapcsolatának alakításában.
(Az OKT 2005. április 28.-i állásfoglalásának aktualizált változata.)

OKT logo2