1997-ben tartott ülések

1997. január 10.
1. A Tanács 1997. évi költségvetése
2. A Tanács 1997 első féléves munkaprogramja
3. A Tanács 1996. évi munkájának értékelése

1997. február 7.
1. A Központi Környezetvédelmi Alap 1997. évi pályázati felhívása
2. A géntechnológiával módosított szervezetekről szóló törvénytervezet vitája

1997. március 7.
1. Az ENSZ EGB Vasútfejlesztési projekt (TER) munkájában való részvételről 1997-2000 között, a központi projekt hivatal (PCO) további budapesti működéséről szóló előterjesztés vitája
2. Előterjesztés a magyar közlekedéspolitikáról és a megvalósításához szükséges legfontosabb feladatokról szóló 68/1996. (VII.9.) OGY határozat 3. pontjában foglaltak végrehajtásának intézkedési programjáról

1997. április 4.
1. A Nemzeti Agrárprogram alapelvei
2. Az EU-hoz való csatlakozás kormányzati felkészülési szervezeti keretei és folyamata Magyarországon
3. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény tervezete
4. A KKA pénzügyi kereteiről, a lekötött és a felhasználható pénzeszközökről szóló beszámoló

1997. május 9.
1. Előterjesztés a távlatos (az ezredfordulón túlmutató) magyar gazdasági fejlődésről és gazdaságpolitikáról, s ennek összefüggéseiről az EU-tagságra való felkészüléssel
2. Tájékoztató a KKA 1996. évi pénzügyi mérlegéről
3. Javaslatok az 1998. évi állami költségvetéshez
4. A rekultivációval kapcsolatos visszaélések

1997. június 6.
1. A KKA 1996. évi auditált mérlege
2. Tájékoztató a Nemzeti Agrárprogram tervezetéről
3. A közhasznú szervezetekről szóló törvény tervezete
4. A géntechnológiával módosított szervezetekről szóló törvény tervezete
5. Tájékoztató a hulladékgazdálkodás és a levegőtisztaság-védelem területén folyó jogharmonizációs munka állásáról
6. Országos területfejlesztési koncepció

1997. szeptember 6.
1. A Kormány 1997. második féléves munkatervéből adódó feladatok
2. Felkészülés a Nemzeti Agrárprogram vitájára

1997. október 1.
1. Az Integrációs Stratégiai Munkacsoport Környezetvédelmi Témabizottsága által készített csatlakozási tárgyalási stratégiai jelentés véleményezése

1997. november 7.
1. Az elektronikus médiák szerepe a környezeti tudat alakításában
2. A hulladékgazdálkodási törvény koncepciója tervezete
3. A környezetvédelem pénzügyi forrásai és főbb céljai - az 1998. évi költségvetési törvényjavaslat alapján

1997. december 3.
1. A Nemzeti Környezetvédelmi Program 1998. évi Intézkedési Terve
2. Előterjesztés a Kormány részére a környezetvédelmi felügyelőségek, valamint a nemzeti park igazgatóságok feladat- és hatásköréről, továbbá a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőségről szóló kormányrendeletről
3. A Tanács súlya és szerepe

OKT logo2