2015-ben tartott ülések

2015. Február 5.
1. A 2011 és 2014 között – a Kormányzat által kezdeményezett – jogszabály-
módosítások véleményezése eredményessége, hatásainak (= recepciójának)
áttekintése.
2. A területei és települési vízgazdálkodás aktuális feladatai, valamint a vízügyi
igazgatás és intézményrendszer – változtatása hatásainak – áttekintése.

2015. Március 12.
1. Tájékoztató és konzultáció a környezet- és természetvédelmi hatósági és szakhatósági
feladatok ellátásának – lehetséges – módjáról az új, integrált területi államigazgatási
rendszerben. A Tanács – elvi, az Alaptörvényre, valamint gyakorlati, a
működőképességre vonatkozó kritikai észrevételeinek megfogalmazása és
megküldése a Miniszterelnökség területi államigazgatásért felelős államtitkárának.
2. A ”Fák Nemzetünk Jövő Generációiért” program megismerése, megvitatása.

2015. Április 2.
1. A területi államigazgatási intézményrendszer átalakításához szüksége egyes
jogszabályok – salátatörvény,- 11. Korm. rendelet és 39 környezet- és
természetvédelmet is érintő, ágazati/miniszteri rendelet – módosítása várható
következményeinek megvitatása; javaslat ezek felülvizsgálatára.
2. Tájékoztató és vita a T/3788 törvényjavaslat, az állami földvagyon kezelésével
összefüggő egyes törvények módosításáról.

2015. Április – Június elektronikus Agrár-és természetvédelmi bizottsági üléseken vélemény
kialakítása a T/2366 sz. „ az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról (az
állami földek privatizálásáról) szóló javaslatról.

2015. Szeptember 3.
1. Konzultáció a környezet- és természetvédelem érdekei, értékei képviseletének, az
elért színvonal megőrzésének lehetőségeiről a ”közigazgatás korszerűsítése”
folyamatban – az Államreform Bizottság Elnökével.
2. A Tisza-völgyi Árvízvédelmi Program és a Stratégiai Koncepció kapcsolódó
Dokumentumai környezeti értékelésének (SKV) véleményezése.

2015. Október 8.
1. A Kvassay Jenő Terv (KJT) – Nemzeti Vízstratégia megvitatása és véleményezése.
2. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv – VKI szerinti – felülvizsgálata, a VGT-2
véleményezése.
3. Az Árvízi Kockázat Térképezés és Stratégiai Kockázatkezelési Terv megvitatása és
véleményezése.

2015. November 5.
1. Tájékoztató a szlovák és magyar Kormánymegbízottak tárgyalásairól, a szigetközi
vízpótlásra vonatkozó megállapodás előkészítésének tárgyában; a hágai „Bős-
Nagymaros” döntés végrehajtása megítélésének jelenlegi helyzetéről.
2. Vita (indítása) és eljárási szabály megfogalmazása Tanács és Titkársága számára az
OKT –nak megküldött előterjesztések véleményezéséhez szükséges idő biztosításáról,
a Környezetvédelmi törvény előírása és az államigazgatási gyakorlat közötti
ellentmondás eseti, áthidaló megoldására.
3. Tájékoztató az Európai Környezetvédelmi és FF Tanácsok ’15. évi Közgyűléséről és
A ott megvitatandó dokumentumokról. (Párizs, November 13 !)

2015. December 3.
1. A Nemzeti Vízstratégia (KJT), valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT-2)
felülvizsgálata, továbbá az Árvizkockázati térképezés és a Stratégiai
Kockázatkezelési Terv (ÁKKT) megtárgyalása.
2. A Herman Otto Intézet (HOI) és az Intézet Környezetügyi Igazgatóságának
bemutatkozása, az Intézet és a Tanács együttműködési lehetőségeinek megvitatása.
3. Az OKT szerepe és feledata a környezetvédelmi jogalkotás színvonalának
Növelésében.

OKT logo2