A 2000-es év ülései

2000. január 5.
1. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) ’99 novemberében készült, »Magyarország környezetpolitikai teljesítményének vizsgálata – következtetések és ajánlások« c. dokumentumának tárgyalása

2000. február 2.
1. A Környezetvédelmi Alap Céltámogatás 1999. évi fölhasználásának tapasztalatai, valamint a KAC 2000. évi pályázati felhívás tervezete
2. Az OKT 2000. évi költségvetése

2000. március 8.
1. Tájékoztató az EU integrációs folyamat jelenlegi helyzetéről
2. Tájékoztató Magyarország SAPARD terve c. kormányelőterjesztésről
3. A környezetvédelmi miniszter tájékoztatója az MTA elnökével történt az OKT-t is érintő megállapodásról, az abból fakadó tennivalókról, valamint a környezet- és természetvédelem intézményrendszere tervezett/esetleges átalakításáról, így a Természetvédelmi Világörökség Programiroda szervezéséről, ill. az OKT titkársági feladatok további biztosításáról

2000. április 19.
1. Az Országos Környezetvédelmi Tanács tevékenységének áttekintése 1998. április és 2000. április között

2000. május 10.
1. Az Országos Környezetvédelmi Tanács elnökének megválasztása
2. Tiszai monitoring helyzete

2000. június. 7.
1. Jelentés a Kormány részére a jogharmonizációs program időarányos teljesítéséről
2. Széchenyi Terv
3. A Tanács állandó bizottságai megújítása

2000. július 5.
Napirenden kívül: eszmecsere a társelnök jövőbeli terveiről
1. A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program 2001. évi indításának pénzügyi és gazdálkodási kérdései
2. Országos Területrendezési Terv
3. Magyarország környezeti jövőképe II. ─ OKT-MTA projekt

2000. szeptember 13.
1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) módosításáról c. előterjesztéstervezet
2. Előterjesztés a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló kormányrendelet megalkotásáról
3. A környezetterhelési díjakról szóló törvény koncepciójáról c. előterjesztés a Kormány részére

2000. október 12.
1. A Közlekedési és Vízügyi Minisztérium előterjesztése Holtágak és mellékágak címmel
2. Herman Ottó terv – a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakának koncepciója (2003-2008)
3. A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló kormányrendelet megalkotásáról c. kormányelőterjesztés-tervezet
4. Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról
5. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról

2000. november 8.
1. Az Alkotmánybíróság 30/2000. (X. 11.) AB határozata alapján elkészített – a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 111/1995. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról c. kormányelőterjesztés tervezet
2. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról
3. Beszámoló a „Környezetvédelmi adóreformok Európában” c. konferenciáról

2000. december 6.
Napirenden kívül: az új társelnök – a Magyar Köztársaság környezetvédelmi minisztere – ismerteti a jövőre vonatkozó terveit
1. Az Európai Bizottság Magyarországról készített 2000. évi Éves Jelentése
2. A Nemzet Környezetvédelmi Program végrehajtásának a 2001. és 2002. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről szóló kormányelőterjesztés tervezete

2000. december 27. (rendkívüli ülés)
1. A Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat felhasználására vonatkozó miniszteri rendelet-tervezet, ill. a kapcsolódó utasítás-tervezet elkészítésének feladatterve

OKT logo2