2007-ben tartott ülések

2007. január 11.
1. Tájékoztató az EU Bizottság döntési, döntéselőkészítési mechanizmusairól, valamint a következő időszak készülő, és a környezetvédelem szempontjából releváns EU jogszabályokról
2. Az OKT állandó bizottságai struktúrája, tagjai, működési rendje és munkatervük. (Mellékelten megküldjük az előzményeket: az elhatározott bizottságokat, a már megbízott elnököket, valamint emlékeztetünk a döntésre: a bizottságok alapkonfigurációja 3x1 (+ 3x1) és szakértőket is lehet hívni.)

2007. január 11. Vízgazdálkodási Bizottság: Az EU Dunai Hajózási Fejlesztési Projekt-ről a
VITUKI által vezetett konzorcium >> közbenső jelentés<<

2007. február 1.
1. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosításáról c. kormányelőterjesztés-tervezet
2. KONCEPCIÓ a közösségi közlekedés középtávú átalakításáról
3. Az OKT állandó bizottságainak munkaprogramja

2007. február 1. Energiapolitikai Bizottság: Nemzeti Kiosztási Program

2007. március 1.
1. Magyarország Nemzeti Kiosztási Terve
2. Tájékoztató az NKT 2 újabb egyeztetési eredményeiről:
3. Az OKT Energiapolitikai Bizottsága javaslata a plénum állásfoglalására

2007. március 22. Közlekedéspolitikai Bizottság: A díjfejlesztésbe bevont úthálózat
kiterjesztése, Duna hajózás biztonságának megteremtése

2007. április 5.
1. A vízi közmű törvény koncepciója
2. A belvízvédelem reform-koncepciója
3. A Víz Keretirányelv végrehajtási programjának áttekintése; a vízgazdálkodási és vízminőség-védelmi szempontok érvényesülése az NFT és Operatív Programjai-ban

2007. április 26. Vízgazdálkodási Bizottság: A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését,
valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program
(a Vásárhelyi terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról
szólló 2004. évi LXVII. tv., valamint a vízgazdálkodásról szóló 1998. évi
LVII. tv. módosításáról szóló előterjesztés

2007. május 3.
1. KEOP és Akciótervei; támogatható tevékenységek, források, támogatási intenzitás
2. A keletkező hulladékmennyiség csökkentését és hasznosítási arányának növelését célzó gazdasági szabályozás fejlesztése
3. Megbeszélés Persányi Miklós távozó, valamint Fodor Gábor hivatalba lépő miniszterrel. Az OKT bemutatása az új Társelnöknek
4. Különfélék (benne: tájékoztató a Jövő Nemzedék Ombudsmanja kezdeményezésről).

2007. július 5-én
1. Magyarország Energiapolitikája 2007-2020. és a politikához készített SKV.
2. A Közlekedéspolitikai Bizottság javaslatára a Testület állásfoglalása a Közösségi Közlekedés Középtávú Koncepciójának Környezeti Vizsgálatáról

2007. június 7.
1. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia
2. Az OKT új tagjainak beiktatása

2007 július 5. Energiapolitikai Bizottság: GKM – Magyarország Energiapolitikája 2007-
2020.

2007. szeptember 6-án
1. Az OKT munkaprogramja a következő időszakra.

2007. október 1. Hulladékpolitikai Bizottság: A 2007-2008-as munkaterv és a Bizottság
határozat tervezete. Az egyes adótörvények módosításáról szóló
törvényjavaslat XIV. részének „a környezetvédelmi termékdíjak, továbbá
egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi XVI. törvény
módosítása” c. előterjesztésről.
.
2007. október 8-án
1. Tájékoztató az egyes adótörvények módosításáról szóló törvény tervezet hulladékkezelési szakterületet érintő összefüggéseiről és a termékdíj szabályozás módosításáról.
2. Fejlesztéspolitikai tervek stratégiai környezeti vizsgálatai – tapasztalatok és lehetőségek.

2007. október 31. Közlekedéspolitikai és Vízgazdálkodási Bizottság: A Duna
hajózhatóságának javítására irányuló projektet megalapozó tanulmány
végleges változatának bemutatása

2007. november 8-án
1. „A Duna hajózhatóságának javítása tárgyú projektet megalapozó tanulmány” záró jelentésének véleményezése a Közlekedéspolitikai Bizottság és a Vízgazdálkodási Bizottság javaslata alapján
2. A környezetvédelmi biztosítékról szóló kormányrendelet tervezetének véleményezése
3. Tájékoztató a 2008. évi költségvetési törvény, valamint az adók és környezetvédelmi díjak egyszerűsítésének tervezetéről

2007. december 6-án
1. „Nemzeti beszámoló az Aarhusi Egyezmény végrehajtásáról
2. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia

2007. december 13. Közlekedéspolitikai Bizottság: Az egységes közlekedésfejlesztési
stratégia(fehér könyv), valamint az egységes közlekedésfejlesztési stratégia
célkitűzéseinek fenntarthatósági szempontú komplex vizsgálata

OKT logo2