Megalakulás, szerveződés

Az Országos Környezetvédelmi Tanács 1996. április 12-én tartotta első, alakuló ülését. Valamely fórum, független és állandó tanácsadó testület létrehozásának célszerűsége és igénye a környezetvédelmi törvény elfogadását megelőző kerekasztal tanácskozásokon, társadalmi egyeztetésen merült fel. A tárgyalások során mind a környezetvédő szervezetek, mind a gazdaság képviselői és érthető módon a kormányzati körök is amellett érveltek, hogy szükség van egy olyan konzultatív szervezetre, amely a döntések előkészítésének időszakában modellezni képes a leginkább érdekeltek és érintettek várható viselkedését, viszonyulását a kormányzati, ágazati, regionális fejlesztési politikákhoz, így előre jelzik a döntéshozóknak a konszenzus határait. Ezt az igényt alátámasztotta az is, hogy a környezetvédelmi politika kimunkálása és végrehajtása a társadalom minden szektorának összehangolt, együttes erőfeszítését kívánja meg. A Tanács a környezetpolitika sajátos szereplője, amely egyszerre biztosítja a társadalmi részvételt, a döntések tudományos megalapozottságát és a gazdasági és társadalmi érdekek egyeztetését.

Képek

2010 OKT ülések

OKT Titkárság

Dr. Bulla Miklós
Az OKT főtitkára

Tel: 1- 795 3699

OKT titkársági munkatárs: dr. Horváth Szilvia
szilvia.horvath [KUKAC] em [PONT] gov [PONT] hu
Tel.: 1- 7954 330

Kommunikáció

A Tanács állásfoglalásait saját honlapján (www.oktt.hu) teszi közzé; tervezett előrelépés, hogy a Tanács üléseeinek napirendjei és állásfoglalásai két nyelven (angolul és magyarul) jelenjenek meg.

Tagok

ALBIZOTTSÁGOK

ALBIZOTTSÁGOK DELEGÁTUSOK + PÓTTAGOK ELNÖK
«GYÁROSOK» «ZÖLDEK» «TUDÓSOK»
Agrár- és Természetvédelmi Bencs Attila Dr. Halmos Gergő Dr. Vörös Lajos Dr. Halmos Gergő
Dzubay László Dedák Dalma Prof. Dr. Németh Tamás
  Dr. Malatinszky Ákos  
Energiapolitikai Civin Vilmos Éger Ákos Dr. Páldy Anna Civin Vilmos
Bencs Attila Dr. Bendik Gábor Dr. Bozó László
    Marjainé Prof. Dr. Szerényi Zsuzsanna
Hulladékpolitikai Markó Csaba Dr. Pánovics Attila Dr. Páldy Anna Markó Csaba
Bencs Attila Simon Gergely Marjainé Prof. Dr. Szerényi Zsuzsanna
Galli Miklós    
Közlekedéspolitikai Dzubay László Dr. Bendik Gábor Dr. Páldy Anna Dzubay László
Magyar Andrea Dedák Dalma Dr. Bozó László
  Dr. Pánovics Attila  
Vízgazdálkodási (és Vízminőség-védelmi) Galli Miklós Dedák Dalma Prof. Dr. Németh Tamás Dedák Dalma
Fekete-Nagyné Török Judit Simon Gergely Dr. Vörös Lajos
Markó Csaba Dr. Malatinszky Ákos  
Környezetpolitikai Magyar Andrea Dr. Bendik Gábor Prof. Dr. Fodor László Dr. Bendik Gábor
Civin Vilmos Éger Ákos Dr. Bozó László
Dzubay László Simon Gergely Marjainé Prof. Dr. Szerényi Zsuzsanna
Markó Csaba    

 

TISZTSÉGEK

ELNÖK Dr. Bendik Gábor Levegő Munkacsoport 
ELNÖKHELYETTESEK Prof. Dr. Németh Tamás MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet
Fekete-Nagyné Török Judit Észak-magyarországi Gyáriparosok Szövetsége
FŐTITKÁR Dr. Bulla Miklós OKT Titkárság
Környezetvédelmi céllal bejegyzett egyesületek (NGO-k)  Dr. Bendik Gábor Levegő Munkacsoport
Dr. Malatinszky Ákos MATE Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet, Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Tanszék
Dedák Dalma WWF Magyarország Alapítvány
Éger Ákos Magyar Természetvédők Szövetsége
Dr. Halmos Gergő Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Simon Gergely Greenpeace Magyarország Egyesület
Dr. Pánovics Attila Pécsi Tudományegyetem ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék
Szakmai és gazdasági érdekképviseleti szervek Bencs Attila  Hamburger Hungária Kft.
Dzubay László Magyar Vasúti-, Vizi- és Légiközlekedési Szövetség
Fekete-Nagyné Török Judit Észak-magyarországi Gyáriparosok Szövetsége
Galli Miklós Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége
Magyar Andrea Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége
Markó Csaba Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
Civin Vilmos Magyar Energetikai Társaság
Tudományos élet, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által e tisztségre megbízott képviselői  Dr. Bozó László Országos Meteorológiai Szolgálat
Prof. Dr. Fodor László DE ÁJK Környezetjogi és Munkajogi Tanszék
Dr. Józsa János Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Dr. Páldy Anna Nemzeti Népegészségügyi Központ
Marjainé Prof. Dr. Szerényi Zsuzsanna BCE Fenntartható Fejlődés Intézet, Fenntarthatósági Menedzsment és Környezetgazdaságtan Tanszék
Prof. Dr. Németh Tamás MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet
Dr. Vörös Lajos Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 

OKT BIZOTTSÁGI STRUKTÚRA

Bizottságok rendes tagjai és a póttagjai

2017. szeptember

Alkategóriák

OKT logo2