Megalakulás, szerveződés

Az Országos Környezetvédelmi Tanács 1996. április 12-én tartotta első, alakuló ülését. Valamely fórum, független és állandó tanácsadó testület létrehozásának célszerűsége és igénye a környezetvédelmi törvény elfogadását megelőző kerekasztal tanácskozásokon, társadalmi egyeztetésen merült fel. A tárgyalások során mind a környezetvédő szervezetek, mind a gazdaság képviselői és érthető módon a kormányzati körök is amellett érveltek, hogy szükség van egy olyan konzultatív szervezetre, amely a döntések előkészítésének időszakában modellezni képes a leginkább érdekeltek és érintettek várható viselkedését, viszonyulását a kormányzati, ágazati, regionális fejlesztési politikákhoz, így előre jelzik a döntéshozóknak a konszenzus határait. Ezt az igényt alátámasztotta az is, hogy a környezetvédelmi politika kimunkálása és végrehajtása a társadalom minden szektorának összehangolt, együttes erőfeszítését kívánja meg. A Tanács a környezetpolitika sajátos szereplője, amely egyszerre biztosítja a társadalmi részvételt, a döntések tudományos megalapozottságát és a gazdasági és társadalmi érdekek egyeztetését.

OKT Titkárság

Dr. Bulla Miklós
Az OKT főtitkára

Tel: 1- 795 3699
Levelezési cím: 1055 Bp. Kossuth tér 11.

Kommunikáció

A Tanács állásfoglalásait saját honlapján (www.oktt.hu) teszi közzé; tervezett előrelépés, hogy a Tanács üléseeinek napirendjei és állásfoglalásai két nyelven (angolul és magyarul) jelenjenek meg.

Tagok

Az OKT tagjainak névsora

OKT BIZOTTSÁGI STRUKTÚRA

Bizottságok rendes tagjai és a póttagjai

2017. szeptember

Alkategóriák

OKT logo2