2006-ban tartott ülések

2006. január 5.
1. A környezetvédelmi intézményrendszer áttekintése - változtatások átgondolása
2. A környezetvédelmi ipar helyzetéről szóló tájékoztató
3. Az OKT Környezetpolitikai Bizottsága munkaterve

2006. február 2.
1. A Hulladékpolitikai Bizottság programja szelektív gyűjtés EU alapok felhasználása gyártói felelősség nagy tömegű ipari és építési hulladékok kezelése
2. Tájékoztató az Országos Hulladékgazdálkodási Terv végrehajtásáról
3. Tájékoztató az Aarhus Munkabizottság programjáról és az egyezménnyel kapcsolatos tevékenységekről

2006. február 02. Hulladékpolitikai Bizottság: Regionális hulladékgazdálkodási rendszerek
áttekintése

2006. március 2.
1. A természetvédelem helyzete - beszámoló az OKT részére
2. Beszámoló a Hulladékpolitikai Bizottság 2006. február 2-ai üléséről és javaslatok

2006. március 16. (rendkívüli)
1. Eszmecsere az ország jövőjét befolyásoló stratégiai tervezés összefüggéseiről, koordinálásáról
2. előkészítő vita

2006. március 23. Vízgazdálkodás és Vízminőség Bizottság: A tiszai cianid-szennyezés(ek
) elkerülésére tehető magyar technológiai, védelmi kezdeményezések

2006. március 23. (rendkívüli)
1. Az (NFT) Környezetvédelmi Operatív Program [KOP] Stratégiai Környezeti Vizsgálata
2. Áttekintés a vizsgálati elemzés számszerűsítésének lehetőségeiről

2006. március 28. Hulladékpolitikai Bizottság: A gyártói felelősség elve alapján zajló
hulladékkezelés áttekintése

2006. április 6.
1. Elképzelések a VAHAVA projekt folytatására - az éghajlatváltozással kapcsolatos teendők
2. A Vízgazdálkodás és Vízminőség Bizottság előterjesztései:
a. a Tisza-i cianid szennyezés csökkentési lehetőségei
b. a Bizottság munkaprogramja
3. Javaslatok az Igazgatási Rendszer Korszerűsítése Operatív Program tervezetéhez

2006. május 4.
1. Javaslatok az Igazgatási Rendszer Korszerűsítése Operatív Program tervezetéhez az OKT korábbi állásfoglalásai összegzése alapján
2. A Hulladékpolitikai Bizottság beszámolója a 2006. április 12-ei kihelyezett üléséről, valamint tájékoztató a bizottság további programjáról

2006. május 04. Környezetpolitikai Bizottság: Igazgatási Rendszer Korszerűsítése Operatív
Program az intézményrendszer fejlesztése

2006. június 8.
1. Javaslat az OKT állásfoglalására Igazgatási Rendszer Korszerűsítése Operatív Programról, ill. az intézményrendszer fejlesztésével kapcsolatosan
2. Konzultáció az Állami Számvevőszék elnökével a költségvetés környezeti erőforrás-gazdálkodás szempontjából releváns tapasztalatáról
3. Tájékoztató az OKT tevékenységéről (2004-2006)

2006. július 6.
1. Az OKT elnökének megválasztása a következő kétéves periódusra

2006. augusztus 22. Hulladékpolitikai Bizottság: A kezelő és koordináló szervezetek jogi
státuszának rendbetételére, a jogszabályok módosítására és
összehangolására határozati javaslat megvitatása, elfogadása

2006. szeptember 4. Agrár- és Természetvédelmi Bizottság: A nemzeti és natúrparkokról szóló
törvény koncepciójának vázlata

2006. szeptember 6.
1. Az OKT munkaprogramja a következő időszakra
2. A nemzeti parkokról szóló törvény tervezetének véleményezése
3. Az »Új Magyarország fejlesztési terv« véleményezése

2006. szeptember 13. (rendkívüli, FVM)
1. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv véleményezése

2006. október 5.
1. A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Koncepciója
2. Az OKT munkaterve és bizottságai áttekintése

2006. október 12. Hulladékpolitikai Bizottság: A települési szilárd hulladékgazdálkodás
fejlesztési stratégiája. 2007-2016.

2006. november 2.
1. Az OKT munkaprogram; a bizottságok áttekintése és véglegesítése
2. Javaslat a hulladékgazdálkodással kapcsolatos és a kezelést koordináló szervezeteket érintő egyes jogszabályok módosítási irányáról
3. Az UMNFT és a kapcsolódó programok stratégiai környezeti vizsgálata (SKV) készítésének és véleményezésének metodikája. NFÜ, FVM szakértők

2006. november 23. Környezetpolitikai Bizottság: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Operatív Programjaihoz készített Stratégiai Környezeti Vizsgálatok
megtárgyalása

2006. december 28. Évzáró

OKT logo2