2017-es OKT ülések és témáik

2017. február 9.

1. Tájékoztató és vita a Jövő Nemzedékek Szószólójának – talajvédelméről szóló - elvi Állásfoglalásáról
2. Az Országos Környezetvédelmi Kármentesítési Program folytatása, lehetőségeinek megvitatása.
3. Az OKT következő ülései témáinak megvitatása

2017. március 9.

1. Tájékoztató az ENSZ fenntartható fejlődési keretrendszer – UN AGENDA 2030 – hazai végrehajtásával kapcsolatos Kormányzati programról.
2. A 2017-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra is kitekintést nyújtó második Nemzeti Éghajlat változási Stratégiáról szóló előterjesztés egyeztetése.

2017. április 13.

1. Tájékoztató a glifozát és a neonikotinoid növény védőszerek alkalmazásával kapcsolatos Kormányzati álláspontról.

2017. június 8.

1. Tájékoztató az OECD Magyarország III. Környezeti Teljesítmény Vizsgálata konferencia eredményeiről
2. Tájékoztató az EU közös agrárpolitikájának [CAP] fenntarthatósággal összefüggő értékeléséről, javaslatok a CAP következő időszakára.

2017. szeptember 14.

1.Tájékoztató az FM Zöldipari Támogatások Kezeléséért Felelős Helyettes Államtitkárság feladatairól és tevékenységéről.
2. Javaslat az OKT következő, 2017. őszi – plenáris és/vagy bizottsági –ülésein megvitatandó témákra.

2017.október 5.

1. A levegőtisztaság-védelmi programok áttekintése: a „Fűts okosan kampány” tartalma és indítása
2. Az Energetikai iparfejlesztési és KFI Cselekvési Terv és a terv Környezeti értékelése [SKV]. Felkért előadó
3. A NFFKS második előrehaladási jelentése; a megvalósítást szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló összefoglaló tájékoztató véleményezése.

2017. november 9.

1. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia [NFFKS] második előrehaladási jelentése
2. A területi államigazgatás átszervezése – a környezetvédelmi hatósági rendszer állapotának értékelése,- javaslatok a rendszer hatékonyságának javítására
3. Egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosítására a Kormány részére készült Előterjesztés

OKT logo2