2003-ban tartott ülések

2003. január 9.
1. A vizek védelmére vonatkozó hazai joganyag közelítése az Európai Unió Víz Keretirányelvéhez
Állásfoglalás a vizek védelmére vonatkozó hazai joganyagnak az EU Víz Keretirányelvéhez történő közelítéséről

2003. február 13.
1. Tájékoztató az Európai Unióhoz való csatlakozás és környezetvédelmi kötelezettségvállalások teljesítése helyzetéről.
Állásfoglalás az EU-hoz való csatlakozás és környezetvédelmi kötelezettségvállalások teljesítésének helyzetéről
2. Előterjesztés a Kormány részére "a Magyarország területén a védelmi és honvédelmi feladatok során alkalmazható környezetvédelmi eljárások, technológiák, anyagok, készletek fajtájának és mennyiségének szabályozásáról és meghatározásáról" szóló Kormányrendeletről.
3. Javaslat az OKT kommunikációs stratégiája végrehajtására

2003. március 13.
1. Állásfoglalás kialakítása "A környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről" c. kormányrendelet-előterjesztéssel kapcsolatosan

2003. Március 20. Környezetvédelmi termékdíj törvény (Ktdt.) módosítást véleményező ad
hoc. Bizottság: állásfoglalás

2003. április 17.
1. A Nemzeti Környezetvédelmi Program II. szakasza és vizsgálati elemzése
2. Tájékoztató a Balatonnal összefüggő kérdésekről
Állásfoglalás a Nemzeti Környezetvédelmi Program II. szakaszáról és a Balatonnal összefüggő kérdésekről

2003. május 15.
1. Tájékoztató a katasztrófavédelem helyzetéről és a környezetvédelemmel való kapcsolatáról
2. Tájékoztató a Paksi Atomerőmű területén kialakult üzemzavarról
3. Állásfoglalás a Paksi Atomerőmű környezetvédelemmel kapcsolatos ügyeiről
Tájékoztató a "Környezetet Európáért" 5. Pán-Európai Környezetvédelmi Miniszteri Konferenciára való felkészülésről

2003. június 12.
1. Találkozó dr. Persányi Miklóssal, környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel, az OKT társelnökével

2003. július 10.
1. Gondolatok a környezetvédelem gazdasági szabályozása és finanszírozása korszerűsítéséről,fejlesztéséről
2. Közös MTA-OKT projekt eredményeképp a „Magyarország Környezeti Jövőképe” c. kötet bemutatása és sajtótájékoztató

2003. augusztus 27.
1. Állásfoglalás az energiaadóról szóló törvénytervezetről

2003. szeptember 4.
1. Állásfoglalás a környezetterhelési díjról szóló törvénytervezetről

2003. szeptember 11.
1. Az EEAC bemutatkozása
2. Tájékoztató az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításának helyzetéről
Állásfoglalás a hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzetéről és feladatairól

2003. október 17.
1. "Magyar közlekedéspolitika 2003-2015" koncepció
Állásfoglalás a "Magyar közlekedéspolitika 2003-2015" koncepcióról
2. Tájékoztató a levegő-és zajterhelés szabályozása területén végbemenő implementációról
3. Tájékoztató az EEAC 2003. évi konferenciájáról

2003. november 4.
1. Állásfoglalás a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának fejlesztéséről szóló 2003. évi törvénytervezetéről

2003. november 12.
1. Állásfoglalás a környezetvédelem költségvetési helyzetéről tartott államtitkári tájékoztatóról

2003. november 20.
1. Tájékoztató a vízgazdálkodás helyzete, valamint az e területen indított és/vagy tervezett programok céljairól és eredményeiről
2. Előterjesztés a Kormány részére a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról
Állásfoglalás a 2002. augusztus 28-án Johannesburgban alakult "Partnership for Principle 10" kezdeményezésben való magyar részvételről

2003. december 3.
1. Állásfoglalás a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól szóló 203/2001. (X. 26.) Kormányrendelet módosításáról szóló Kormány-előterjesztés tervezetéről

2003. december 4.
1. Állásfoglalás a biohulladék kezeléséről és a komposztálásműszaki követelményeiről szóló KvVM rendelettervezetről

2003. december 11.
1. Az Igazságügyi Minisztérium által előterjesztett közbeszerzési törvényjavaslatról szóló beszámoló és annak megvitatása
Állásfoglalás az Igazságügyi Minisztérium által előterjesztett közbeszerzési törvényjavaslatról
2. Balaton Bizottság-ügye

OKT logo2