2016-ban tartott ülések

2016. Január 7.
1. Az OKT állásfoglalása az Alkotmánybíróság II./ 2009 – 8 / 2015 ügyszámú
megkeresésére válaszolva – a környezet- és természetvédelmi igazgatás
átszervezésével kapcsolatos normakontrollra vonatkozó indítvány véleményezése
tárgyában.

2016. Február 4.
1. A ”körforgásos gazdaság” – Circular Economy (CE) – EU Direktíva és Akcióterv
hazai megvalósítása megkezdésének terve, környezetpolitikai koordinációja.
2. Tájékoztató az OKIR működtetésének korszerűsítéséről.

2016.Március 10. Agrár- és Természetvédelmi Bizottság: az Erdőtörvény módosítás
véleményezése.
Vízgazdálkodási- és vízminőség-védelmi Bizottság: a Vízgazdálkodásról
Szóló törvény módosításának véleményezése.

2016. Március 17. Hulladékpolitikai és Energiapolitikai Bizottságok: Magyarország Nemzeti
Programja a kiégett üzemanyag és radioaktív hulladékok kezelésére,
valamint a Program környezeti értékelésének (SKV)véleményezése.

2016. Március 31. Energiapolitikai Bizottság: a Távhőfejlesztés Cselekvési Terv
véleményezése.

2016. Április 7.
1. Tájékoztató az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv –ről
(OHKT 2016 Cselekvési Terv), valamint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátására új szervezet, az NHKV Zrt. létrehozásáról és együttműködése tervezett
módjáról az OKTF-NHI-val, valamint a hasznosító szervezetekkel.
2. A Távhőfejlesztési Cselekvési Terv 2030 és a terv környezeti értékelésének (SKV)
véleményezése.

2016. Május 5.
1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény, valamint az energetikai
tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat csomagban a METÁR szabályozás helyzetének, továbbá az OHKT c.
dokumentumhoz kapcsolódóan a ”hulladékégetési stratégia” tervezetének
megvitatása.

2016. Június 30.
1. Az OKT elnökének és elnökhelyetteseinek megválasztása a következő két évre.

2016. Október 13.
1. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Zrt. első féléves működésének
tapasztalatai és a szolgáltatás-fejlesztés további tervei.
2. A Nemzeti Tájstratégia 2017-2026 c. előterjesztés megvitatása és véleményezése.

OKT logo2