2005-ben tartott ülések

2005. január 13.
1. Állásfoglalás az Aarhusi Egyezmény Részes Feleinek Konferenciájára készített Nemzeti Beszámolóról

2005. február 10.
1. A közhasznú szolgáltatások finanszírozása és az egyes szektorok közötti
együttműködés-partnerség

2005. március 03. Energia és Közlekedés Bizottság: Energia elaborátum 1. változatának
véleményezése

2005.március 10. Hulladékpolitikai Bizottság: a hulladék keletkezés-megelőzési program
vitájának megkezdése – a HUMUSZ Szövetség anyaga alapján
Vízgazdálkodási- és vízminősévédelmi Bizottság: Vízkeret Irányelv
Intézkedési Terve – tájékoztató
Fenntartható Fejlődés Bizottság: Magyar Fenntartható Fejlődés Stratégia
javaslatok megfogalmazásának megkezdése

2005. március 22. Energia és Közlekedés Bizottság: Energia elaborátum 2. változatának
véleményezése


2005. március 24.
1. Az Aarhusi Egyezmény Részes Feleinek Konferenciájára (Almaty, Kazahsztán, 2005. május 25-27.) készített magyar nemzeti beszámoló módosított változatának bemutatása; egyeztetés az Aarhus-i munkacsoport civil delegáltjaival
2. Az Energia és Közlekedés Bizottság javaslata az energiaügy tárgyalási menetére

2005. április 7.
1. A kulturális közélet működtetésében a nem állami intézmények keretében ellátott feladatok rendszere
2. A Nemzeti Kulturális Alap működtetése
3. Energiapolitika, javaslatok az OKT számára és nevében


2005. május 12.
1. Az OKT javaslatai a készülő energiakoncepcióhoz
A tiszteletbeli elnök megválasztása

2005. május 12. Agrár- és Természetvédelmi Bizottság: Az EEAC EU-s vidékfejlesztési
politikáról írt állásfoglalása megvitatása

2005. június 16.
1. Az OKT tudományos tagcsoportja új tagjainak bemutatása
2. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos OKT vélemény kialakításának megkezdése ("Az a kincs, ami nincs" - c vitairat felhasználásával)
3. Az elmúlt év tevékenységének értékelése - vitaanyag

2005. július 20.
1. Tájékoztató a magyar fenntartható fejlődési stratégiát szolgáló szempont- és követelményrendszerről
2. Az Európa Terv dokumentumainak áttekintése - Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció - Országos Területfejlesztési Koncepció - Nemzeti Agrár-Vidékfejlesztési Terv

2005. augusztus 25. Környezetpolitikai Bizottság: Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció
véleményezése

2005. szeptember 8.
1. Tájékoztató a környezetvédelmi biztosítás, felelősségbiztosítás és biztosítékadás biztosítótársaságok által kínált lehetőségeiről
2. Koncepcionális javaslatok a fejlesztéspolitikához
3. Tájékoztató az EEAC vidékfejlesztési konferencia programjáról (2005. október 6-8, Vác)
2005. szeptember 08. Agrár és Természetvédelmi Bizottság: A holland-magyar (EU)
vidékfejlesztési konferencia (Vác) előkészítése
2005. szeptember 26. Hulladékpolitikai Bizottság: A hulladék-megelőzésről szóló
állásfoglalás-tervezet véglegesítése

2005. október 13.
1. Az energiakoncepció vitája a. Az OKT "Az állam szerepe az energetika és a környezetvédelem kapcsolatának alakításában" c. energiapolitikai javaslatai
2. Tájékoztató jelentés a Kormány részére a megújuló energiahordozó-felhasználás helyzetéről és a felhasználás növelésének fő lehetőségeiről
3. Nemzeti akcióprogram a növekedésért és a foglalkoztatásért - 2005-2008 (Lisszabon)
4. Az OKT hulladékmegelőzéssel kapcsolatos javaslatai

2005. november 3.
1. Tájékoztató a Környezetállapot Értékelés Projektről
2. Tájékoztató az OKT kommunikációs stratégiájának megvalósulásáról

2005. november 16. Energia és Közlekedés Bizottság: Megújuló energiaforrások elaborátum
előkészítő vita

2005. december 1.
1. Tájékoztató az MTA és a KvVM közös VAHAVA projektjéről - a globális klímaváltozással összefüggo hazai hatások és az erre adandó válaszok kutatásáról
2. Tájékoztató az Országos Meteorológiai Szolgálat tevékenységi köréről
3. Az OKT Környezetpolitikai Bizottságának munkaterve a környezetgazdálkodás összetevőinek elemzésére vonatkozóan, a lehetséges reformok kimunkálási javaslatai

OKT logo2