2012-ben tartott ülések

2012. Január 12.
1. Tájékoztató az Egyszerű Állam Program környezet- és természetvédelmi
vonatkozásairól.
2. A jövő nemzedékek egészséges környezethez, valamint a természeti erőforrások
megőrzéséhez fűződő jogai biztosítása feladatainak ellátása – tájékoztató.
3. A Sebezhetőség és adaptáció – a reziliencia esélyei c. , az OKT és az MTA
együttműködésével készült tanulmánykötet bemutatása.

2012. Január 19. Energiapolitikai, valamint az Agrár- és Természetvédelmi Bizottság együttes
ülése: az agró-üzemanyagok előállításának és felhasználásának
fenntarthatósági megítélése – állásfoglalás kialakítása a VM miniszter
fölkérésére.


2012. Február 16.
1. A környezet- és természetvédelmi szakpolitikák aktuális, valamint 2012. évi céljainak,
programjainak áttekintése.
2. Az agroüzemanyagokról készítendő OKT állásfoglalás tervezetének megvitatása.
3. A kormányzati tanácsadó testületek jogállásának jövőbeli szabályozása, tekintettel az
1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban és az 1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozatban
foglaltakra.

2012. Március 1.
1. Tájékoztató az Egyszerű Állam Programról, különös tekintettel annak környezet- és
természetvédelmi vonatkozásaira.
2. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása, valamint a Parlamenthez
T/5932. számon benyújtott törvényjavaslat megvitatása.
3. A bioüzemanyagokról készítendő OKT állásfoglalás tervezetének megvitatása.

2012. Április 5.
1. A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója: a Nemzeti Fenntartható
Fejlődési Keretstratégia 2012.

2. Nemzeti Vidékstratégia és Stratégiai Környezeti Vizsgálata.

2012. Május 31.
1. Tájékoztató a Nemzeti Energiastratégia megvalósítási programjairól.
2. Tájékoztató az EU következő, hétéves (2014-2020) Strukturális és Kohéziós Alapjai
támogatási forrásai felhasználására vonatkozó magyar környezet- és vidékfejlesztési
programok / projektek megtervezésének előkészületeiről.
3. Tájékoztató az ENSZ Rio+20 Világkonferencia nemzetközi előkészületeiről és a
kapcsolódó magyar / EU környezet- és zöldgazdaság-fejlesztési, klímapolitikai, etc.
javaslatokról. Előadók:
4. Tájékoztató a Nemzeti Környezetügyi Intézet feladatairól, szervezetéről, működéséről.

2012. Július 5.
1. Az Országos Környezetvédelmi Tanács elnökének megválasztása a következő két évre.
2. A Nemzeti Energiastratégia Cselekvési Tervei koncepcióinak megvitatása.

2012. Szeptember 20.
1. Állásfoglalás kialakítása a „Tanulmányok a Duna hajózhatóságának javításáról” tárgyú
program „Környezeti Értékelése” c. dokumentumról.
2. A Kormányzat – különösen a Vidékfejlesztési Minisztérium – és az OKT
együttműködésének aktuális témái.

2012. November 8.
1. A Parlament elé T/ 7979-es számon benyújtott, a mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló törvény-előterjesztés megvitatása.
2. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII
törvény módosítása, annak – különösen a természetvédelmet érintő – várható hatásai.
3. Az alapvető jogok biztosának jövő nemzedékek érdekei védelmét ellátó új helyettese
( Dr. Szabó Marcel) bemutatkozása.
Közlekedéspolitikai Bizottság : Tájékoztató a Nemzeti Közlekedési Stratégia kidolgozásának
folyamatáról és a jelenleg – már – elkészült dokumentumokról.

OKT logo2