2011-ben tartott ülések

2011. Január 13.
1. Adalékok a nagykockázatú környezeti balesetek kezelésének szabályozásához.
2. Tájékoztató az EU Tanács magyar elnökség idején a VM illetékességébe tartozó
környezet- és természetvédelmi, valamint vízgazdálkodási és vidékfejlesztési
programokról.
3. Az OKT 2011. első féléves munkaprogramja.

2011. Február 17.
A Nemzeti Energiastratégia 2030., kitekintéssel 2050-re c. stratégiai dokumentum
koncepciójának, tervezési irányainak és ütemezésének bemutatása.

2011. Február- Május Energiapolitikai bizottság : a Nemzeti Stratégia 2030, kitekintéssel
2050 c. dokumentum véleményezése, állásfoglalás-javaslat kidolgozása.

2011. Március 3.
1. A költségvetési zárolás hatása a környezet-és természetvédelmi feladatok 2011. évi
teljesítésére.
2. A nemzetközi környezetvédelmi jog vívmányainak recepciója a magyar
Alkotmányban; a francia Alkotmány Környezetvédelmi Chartájának inspiráló
példája.

2011. Április 5.
1. Konzultáció az Alkotmány (=Alaptörvény) szövegezéséhez készített javaslatokról.
2. A Vidékfejlesztési Stratégia tervezete(, ill. a Kormányzat programtervezeti.

2011. Május 5.
1. A Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció.
2. Tájékoztató a költségvetési zárolás környezetvédelemre, természetvédelemre és
vízgazdálkodásra vonatkozó teendőiről.
3. Az OKT következő hónapokra vonatkozó programjának megtervezése.

2011. Május 12 Energiapolitikai Bizottság : Energiastratégia vélemény kiegészítés.

2011. Június 9.
1. A T/3387 sz,. törvényjavaslat vitája a Környezetvédelmi termékdíjról.
2. Nemzeti Energiastratégia – állásfoglalás.
3. Az ETS szabályozás helyzete a a 2013. utáni időszakra vonatkozóan.
4. A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. (Ket.)
törvény2011. évi felülvizsgálatának koncepciója.

2011. Július 7.
1. Tájékoztató a Kormány álláspontjáról Az Alapvető Jogok Biztosáról szóló
törvényjavaslatról, valamint javaslat az OKT a törvénytervezethez készített
állásfoglalásáról.
2. Tájékoztató az Energiastratégiáról megfogalmazott OKT állásfoglalás kormányzati
hasznosításáról.
3. Tájékoztató a Termékdíjról szóló törvény módosításáról, ill. ebben a kapcsolatos OKT
állásfoglalások hasznosulásáról.
4. Tájékoztató a dunai hajózóút fejlesztésével kapcsolatos OKT állásfoglalások
hasznosulásáról, valamint javaslat kidolgozása a további teendőkre.
2011. Szeptember 8.
1. Tájékoztató a ”Ket.” törvényhez fűzött OKT javaslatok hasznosulásáról, különösen a társadalmi szervezetek (NGO-k) az eljárásban való részvételi jogáról.

2011. Október 13.
1. Áttekintés az EU Strukturális és Kohéziós Alapok támogatásával megvalósuló
Gazdaságfejlesztési,- Környezetvédelmi,- Energiahatékonysági,-
Közlekedésfejlesztési, valamint regionális fejlesztési Operatív Programokban és ezek
Akcióterveiben a fenntarthatósági szempontok érvényesüléséről.
2. A – készülő – köznevelési törvény tervezett (?) fenntarthatósági és tudatformálási
tartalmának áttekintése, javaslatok megfogalmazása.
3. A jövő nemzedékek egészséges környezethez, valamint a – megújuló – természeti
erőforrások megőrzéséhez fűződő jogai biztosítása feladatainak ellátása; a Szószóló
jogállása.
4. Állásfoglalás kialakítása a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi XCL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a
miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő salátatörvény
tervezetéről.

2011. Október – November a Vízgazdálkodási, valamint a Közlekedéspolitikai Bizottságok
együttes ülései : a Duna hajózhatóság javítása és a VKI élővilág teszt
alkalmazása a tervek környezeti értékelése során; javaslatok a VITUKI
tervezőcsoportjának.

2011. November 3.
1. Tájékoztató a Nemzeti Közlekedési Stratégia, valamint annak környezeti értékelése
(SKV) kidolgozásának programjáról.
2. Tájékoztató a 2012. évi Költségvetési törvény, valamint a kapcsolódó törvények
tervezetéről.
3. Javaslat az OKT állásfoglalására A vízügyi igazgatási szervek irányításának
átalakításáról szóló egyes törvények módosításáról készülő Korm. előterjesztésről.
4. Javaslat a Duna hajózhatóság javítására 2007-2011 között kidolgozott terveknek a
VKI vizes élőhelyek vizsgálatára vonatkozó tesztek alkalmazásával készülő
kumulatív SKV tartalmáról, valamint tájékoztató a projekt EU EC – és magyar
kormányzati financiális helyzetéről; javaslat a további teendőkre.

OKT logo2