agrar

Állásfoglalások (Agrár és Természetvédelem)

 • Állásfoglalás az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény tervezete, valamint a végrehajtásáról szóló FVM rendelet tervezetéről (2008)
 • Állásfoglalás a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás korszerűsítéséről (2004)
 • Állásfoglalás a természetvédelem helyzetéről (2002)
 • Állásfoglalás a Nemzeti Természetvédelmi Alaptervről szóló kormány-előterjesztésről (2002)
 • Állásfoglalás a természeti területek felmérése kapcsán született eredmények hasznosításáról (1999)
 • Állásfoglalás az agrárgazdaság, a vidékfejlesztés és a területfejlesztés kérdéseiről (1999)
 • Állásfoglalás az állami tulajdonú védett természeti területek és védett természeti értékek vagyonkezelésére vonatkozó koncepció tervezetéről (1998)
 • Állásfoglalás “a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvénynek a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén történő végrehajtására” c előterjesztésről (1998)
 • Állásfoglalás az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló országgyűlési határozat tervezetéről (1997.)
 • Állásfoglalás az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényjavaslatról (1997)
 • Állásfoglalás a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról szóló Kormány rendelet előterjesztésről (1997)
 • Állásfoglalás a Nemzeti Agrárprogram alapelvei c. társadalmi vitaanyagról (1997)
 • Állásfoglalás a géntechnológiával módosított szervezetekről szóló törvény tervezetéről (1997)
 • Állásfoglalás a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról (1996)

Agrárium és természetvédelmi tevékenységeink

 • Az Agrár-környezetvédelmi Program kidolgozása
 • A termőföldről szóló törvény módosításai
 • A géntechnológiai tevékenységet szabályozó törvény (1998. évi XXVII. tv.) és módosításai
 • Az Európai Közösségi jelentőségű természetvédelmi területek (Natura 2000) kijelölése
 • Az erdőről és az erő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló tv. (2009 XXXVII.)
 • A Nemzeti Vidék(fejlesztési) Stratégia és Stratégiai Környezeti vizsgálata; az NVS eredményei és harmonizálása a CAP reformmal
 • Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és módosításai
 • A mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló és az állami földvagyon keze- lésével összefüggő egyes törvények és módosításaik
 • A Nemzeti Környezetvédelmi Program része: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv
 • A Biológiai Sokféleség Megőrzésének Nemzeti Stratégiája
 • A Nemzeti Tájstratégia

OKT logo2