2002-ben tartott ülések

2002. február 13
1. Tájékoztató az Európai Unióhoz való csatlakozás és a környezetvédelmi kötelezettségvállalások teljesítése helyzetéről
2. Javaslat az OKT kommunikációs stratégiája végrehajtására
3. Előterjesztés a Kormány részére „a Magyarország területén a védelmi és honvédelmi feladatok során alkalmazható környezetvédelmi eljárások, technológiák, anyagok, készletek fajtájának és mennyiségének szabályozásáról és meghatározásáról” szóló Kormányrendeletről
4. Különfélék: Major György szóbeli tájékoztatója az új amerikai klímaváltozást vizsgáló kutatási programról

2002. március 13
1. Állásfoglalás kialakítása „A környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről” c. kormányrendelet-előterjesztéssel kapcsolatosan
2. Javaslat az OKT következő plenáris és/vagy albizottsági üléseinek napirendjeire, a Kormány I. féléves munkatervéből származó jogalkotási feladatok jegyzéke alapján (Magyar Közlöny 2003/13. szám)

2002. április 3.
1. A Nemzeti Környezetvédelmi Program II. vizsgálati elemzése
2. Előterjesztés-tervezet a Kormány részére „a köziratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról, valamint a VITUKI Rt. megszüntetéséről”
3. Tájékoztató a Balatonnal összefüggő kérdésekről

2002. május 15.
1. Tájékoztató a katasztrófavédelem helyzetéről, kapcsolatok a környezetvédelemmel
2. Környezeti Jogok Miniszteri Biztosa
3. Tájékoztató a Paksi Atomerőmű területén kialakult problémáról
4. Tájékoztató a „Környezetet Európáért” 5. Pán-európai Környezetvédelmi Miniszteri Konferenciára való felkészülésről

2002. június 12.
1. Találkozó dr. Persányi Miklóssal, környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel, az OKT társelnökével
2. Beszámoló a „Környezetet Európának” 5. Pán-európai Környezetvédelmi Miniszteri Konferencia (2003. május 21-23. Kijev) eseményeiről, eredményeiről

2002. július 10.
1. Az Országos Környezetvédelmi Tanács új elnökének megválasztása

2002. Augusztus 22. Hulladékgazdálkodási és környezetterhelési ad hoc. Bizottság: az
Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) véleményezése.

2002. szeptember 11.
1. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szervezeti struktúrájára vonatkozó koncepció véleményezése
Állásfoglalás a KvVM szervezeti struktúrájára vonatkozó koncepcióról

2002. október 4.
1. Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terve 2004-2006 között
2. Találkozás és eszmecsere Margot Wallström asszonnyal, az EU környezetvédelmi főbiztosával
3. Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetőségei. Ajánlások a 2003. évi állami költségvetéshez
4. A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelésére vonatkozó koncepcióról - a Vásárhelyi terv továbbfejlesztése
Állásfoglalás a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelésére vonatkozó koncepcióról c. kormány-előterjesztésről

2002. november 7.
1. A 2003-2008 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program
2. Tájékoztató a barnamezőkkel kapcsolatos környezeti és felelősségi problémák biztosítási alapú kezeléséről
Állásfoglalás a barnamezőkkel kapcsolatos környezeti és felelősségi problémák kezeléséről.

2002. November 29. Természetvédelmi,- agrár környezetvédelmi és állatvédelmi ad hoc.
Bizottság: a Nemzeti Természetvédelmi Alapterv véleményezése –
állásfoglalás

2002. december 5.
1. Tájékoztató a környezet- és természetvédelem szervezeti és intézményrendszere működési átalakításának kérdéseiről (zárt ülés)
2. A Környezetvédelmi Alap Célfeladatok (KAC)fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól, valamint a vízügyi célelőirányzat felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló miniszteri rendelettervezetek
3. Az OKT Természetvédelem Állandó Bizottságának véleménye a Nemzeti Természetvédelmi Alaptervről
Állásfoglalás a Nemzeti Természetvédelmi Alaptervről szóló kormány-előterjesztésről

OKT logo2