2004-ben tartott ülések

2004. január 8.
1. Kötetlen véleménycsere az OKT tevékenységéről és a hazai környezetpolitikáról
2004. Január 30. Ügyrendi ad hoc. Bizottság: az OKT működését és a döntés-előkészítési
folyamat jogszabályozása és az OKT Ügyrendjének módosítására
vonatkozó javaslatok megvitatása


2004. február 5.
1. A KÖVICE fejlesztési célú támogatásainak 2004. évi pályázati felhívása
Állásfoglalás a KÖVICE fejlesztési célú támogatásainak 2004. évi pályázati felhívásáról
2. Az Országos Környezetvédelmi Tanácsra vonatkozó szabályok koncepciója

2004. Február 25. Ad hoc. Bizottság: a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve
véleményezése

2004. március 4.
1. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvényjavaslat tervezet
2. Az Országos Környezetvédelmi Tanács működésére vonatkozó szabályok

2004. április 1.
1. Tájékoztató a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerről (HIR)
2. Az OKT környezet- és természetvédelmi célú civil szervezetek által delegált új tagjai bemutatkozása
3. Az OKT működésére vonatkozó szabályok kialakítása dr. Fülöp Sándor által összeállított kormányhatározat-tervezet alapján

2004. május 13.
1. Tájékoztató a természetvédelem helyzetéről
Állásfoglalás a természetvédelem helyzetéről
2. Az OKT működésére vonatkozó kormányhatározat-tervezet véglegesítése

2004. július 1.
1. Az Országos Környezetvédelmi Tanács új elnökének megválasztása a 2004-2006-os elnöki ciklusra

2004. szeptember 9.
1. Az Országos Környezetvédelmi Tanács következő időszakára vonatkozó program
Beszámoló az OKT-nak - 2004. július-augusztus - folyamán megküldött előterjesztésekről

2004. Szeptember 30. Ad.hoc. Bizottság: az OKT Ügyrendjének módosítása; alkalmazkodás a
Kormányzat működési ritmusához, állandó bizottságok alakítása és
ezek, valamint a főtitkár felhatalmazása

2004. október 7.
1. A környezet- és természetvédelem területén eddig alkalmazott finanszírozási módok és forrásfelhasználások közgazdasági és társadalmi hatékonyságának értékelése (műhelyvita - saját kezdeményezés)

2004. november 10.
1. Az Országos Környezetvédelmi Tanács állásfoglalása a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem beruházás felülvizsgálatáról és a beruházási program módosításáról

2004. november 11.
1. Az Országos Környezetvédelmi Tanács állásfoglalása
”A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet végrehajtásáról 33/1976. (IX. 5.) MT rendelet módosításáról , továbbá az autópálya törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletről, valamint a környezeti hatásvizsgálatról szóló 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról”
szóló Kormány-előterjesztés tervezetről

2004. november 19.
1. az Országos Környezetvédelmi Tanács állásfoglalása az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló törvény tervezetéről

2004. december 9.
1. KIOTO – Magyarország vállalása, a teljesítés lehetőségei
2. A környezetvédelmi, természetvédelmi és a vízügyi közigazgatás szervezetének korszerűsítéséről c. előterjesztés-tervezet a Kormány részére

OKT logo2