Főoldal

„Minek a Tanács…”? 

Teszem föl gyakorta magamnak is a címadó kérdést, Ady felejthetetlen kezdő verssorának profán parafrázisát. Minek a Tanács, ha – nem ritkán – meg nem fogadott javaslatokat, véleményeket, állásfoglalásokat gyárt. Késedelem nélkül a lényegre térve: az Országos Környezetvédelmi Tanács lehetséges, szándékolt  és  kívánatos  szerepéről lesz szó az alábbiakban. 

Tovább...

Az OKT összetétele

Három társadalmi csoport, úgymint: a tudomány, a környezetvédelmi célú társadalmi szervezetek, valamint a gazdaság hét-hét képviselője alkotja a Tanácsot.

Tovább...

A Tanács a Kormány tanácsadó szerve. Ebben a minőségében joga és kötelessége egyben, hogy a tervezett kormányzati, ágazati, területi szabályozókat és/vagy fejlesztési programokat abból a szempontból véleményezze, hogy azokban készítőjük, előterjesztőjük megfelelő mértékben mérlegelte, vizsgálta-e a környezetre, valamint a környezet védelmét ellátó intézményrendszerre várhatóan gyakorolt hatást, tágabban: a fenntarthatóság környezeti-, gazdasági-, társadalmi szempontjait.

Nemzetközi kapcsolatok

Az Országos Környezetvédelmi Tanács megalakulásától kezdve részese annak az együttműködésnek, amely az Európai Unió tagállamaiban működő környezet- és természetvédelmi tanácsadó szerveket tömöríti. A legtöbb európai országban működik legalább egy olyan független szakmai testület, amely regionális/országos szinten tanácsadóként vesz részt a környezetpolitika alakításában. A környezetvédelmi tanácsok tudományos, szociális, nemzetközi, fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve a nemzeti természet- és környezetpolitika, valamint stratégia közép- és hosszú távú fejlesztésében segítik a kormányzati munkát.

Részletek...