Üdvözöljük az

Országos Környezetvédelmi Tanács 

honlapján

 

 

Az Országos Környezetvédelmi Tanács tevékenysége

A Tanács tevékenysége két súlypont köré összpontosul.

A környezetvédelmi törvényben számára előirt szabályozó előterjesztések véleményezésére, valamint és ennek érdekében is, a saját kezdeményezésre készített elemzések, javaslatok tárgyalására.

„Minek a Tanács…”?

Teszem föl gyakorta magamnak is a címadó kérdést, Ady felejthetetlen kezdő verssorának profán parafrázisát. Minek a Tanács, ha – nem ritkán – meg nem fogadott javaslatokat, véleményeket, állásfoglalásokat gyárt.

Előretekintés

Intézményesítési feladatok

A Tanács megalakulása óta törekszik arra, hogy működése alkalmazkodni legyen képes a kormányzati munka egészen más logikájú ritmusához. Ennek érdekében alapította meg önálló bizottságait, a környezet-gazdaság kulcskérdésének – gyakorlatilag – folyamatos nyomon követésére, a fölmerülő ügyekben a szükségessé és/vagy lehetségessé váló állásfoglalások előkészítésére.

Nemzetközi kapcsolatok

Az Országos Környezetvédelmi Tanács megalakulásától kezdve részese annak az együttműködésnek, amely az Európai Unió tagállamaiban működő környezet- és természetvédelmi tanácsadó testületek hálózata.

Az OKT működése

Az alakuló ülést követően a Tanács kidolgozta és egyhangúlag elfogadta Ügyrendjét. A jelenleg érvényes Ügyrendet az OKT 1/2009. (I. 8.) számú határozata tartalmazza, amely szerint a Tanács tisztségviselői és szervei:

Az OKT feladata, jogállása

A Tanács a Kormány tanácsadó szerve. Ebben a minőségében joga és kötelessége egyben, hogy a tervezett kormányzati, ágazati, területi szabályozókat és/vagy fejlesztési programokat abból a szempontból véleményezze, hogy azokban készítőjük, előterjesztőjük megfelelő mértékben mérlegelte, vizsgálta-e a környezetre, valamint a környezet védelmét ellátó intézményrendszerre várhatóan gyakorolt hatást, tágabban: a fenntarthatóság környezeti-, gazdasági-, társadalmi szempontjait.

OKT logo2