2010-ben tartott ülések

2010. január 8.
1. A Duna teljes magyarországi szakasza hajózhatóságának javítására készült SKV megvitatása.
2. Az NFFT SZTMB által megtárgyalt éghajlatvédelmi kerettörvény koncepció.
3. OKT vélemény elfogadása az Erdőtörvényről, a hozzá tartozó végrehajtási rendeletről és az OKT-nak készített beszámolóról.

2010. február 4.
1. Az Országos Vízgyűjtőgazdálkodási Terv bemutatása.
2. A hulladékgazdálkodási kötelezettség ellátására szakosodott koordináló szervezetek létrehozásának és működésének szabályiról szóló kormányrendelet tervezete.
3. Javaslat az OKT 2010. első félévi munkaprogramjára

2010. április 1.
1. „Beszámoló az OKT-nak a természetvédelem helyzetéről illetve 2002. július 1- 2010. április 1. közötti időszak fontosabb eredményeiről"
2. Beszámoló a KEOP Környezetvédelmi Informatika fejlesztési (KIR) projektekről.
3. Tájékoztató az EU készülő Duna Stratégiájáról és abban a Magyar részvétel feladatairól.

2010. Július 1.
1. Az OKT elnökének megválasztása a következő két évre; a jelölő tagcsoport : a
környezetvédelmi civil szervezetek.
2. Konzultáció Ángyán József és Illés Zoltán államtitkárokkal.
3. Az 1995. évi LIII., a Környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény „vizsgálati elemzés” tartalmú előirásának beépítése a döntés-előkészítő folyamatba c. előterjesztés megvitatása.

2010. Szeptember 2.
1. Konzultáció a VM őszi jogszabály-alkotási programjáról, benne a
Hulladékgazdálkodási törvény harmonizációjáról.
2. Előterjesztés megvitatatása a Megújuló Energiaforrások használata Cselekvési Tervről
(MECsT) és a „bio-üzemanyagokról”.
3. A Tanács őszi munkaprogramjának összeállítása.
4. Beszámoló az OKT részvételéről az Európai Környezetvédelmi és FF Tanácsok
(EEAC) hálózatban.

2010. szeptember 23. Energiapolitikai Bizottság: vélemény-javaslat a MECsT-hez.

2010. Október 7.
1. Tájékoztató a megyei és fővárosi kormányhivatalokról, valamint a területi
államigazgatási szervek újjáalakításához kapcsolódó egyéb törvények módosításáról,
továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. (Ket.) törvény felülvizsgálatában való részvételről, a hatósági
rendszer átalakításáról.
2. A jogalkotásról szóló törvény, valamint a jogalkotásban való részvételről szóló
törvény előterjesztésének megvitatása.
3. A Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény módosítása és a
környezetvédelmi termékdíjról, valamint egyes termékek környezetvédelmi termék-
díjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításának vitája.
4. Az OKT (belső) működésének áttekintése, a megújított munkaprogram vitája.

2010. November 4.
1. Tájékoztató a 2011. évi költségvetési törvényről, ill. törvények tervezetéről.
2. Tájékoztató az Új Széchenyi Tervről
3. A Megújuló Energiák – használata – Nemzeti Cselekvési Terv (MENCsT) és a terv
Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) véleményezése.
4. Tájékoztató a közösségi közlekedés átalakításáról, különös tekintettel a vasúti és
elővárosi közlekedésre.
5. Az OKT titkárság helyzete , a feladatok ellátásának módja, főtitkári pályázat kiírása.

2010. December 2.
1. Tájékoztató a MENCsT –ről, valamint a készülő Energiastratégiáról.
2. Tájékoztató az EU Makro-Regionális Stratégiáról (Dunastratégia).
3. A hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról szóló
törvénytervezet véleményezése.
4. Az Aarhusi Egyezmény – Nemzeti Jelentés véleményezése.

OKT logo2