Állásfoglalások (Hulladékgazdálkodás és termékdíj)

 • Észrevételek és ajánlás a hulladékokkal kapcsolatos jogi szabályozás kérdésköréhez (2014)
 • Válasz az OHÜ Etikai Kódexszel kapcsolatos megkeresésére (2013)
 • Álláspont az Alapvető Jogok Biztosától AJB-2994/2012. számon érkezett megkereséséhez, melynek témája a Válság vesztesei – a paragrafusok fogságában” elnevezésű projekt„ A válság megjelenése a települési szilárd hulladékkezelésben” című vizsgálata (2012)
 • Állásfoglalás a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosításának szabályozási koncepciójáról (2010)
 • Állásfoglalás a Termékdíj törvény módosításáról (2008, 2009)
 • Állásfoglalás EURATOM (2008)
 • Állásfoglalás a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló kormányrendeletről (2003)
 • Állásfoglalás a környezetterhelési díjról szóló törvény tervezetéről (2003)
 • Állásfoglalás a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló KvVM rendelet tervezetéről (2003)
 • Állásfoglalás a barnamezők kel kapcsolatos környezeti és felelősségi problémákkezeléséről (2002)
 • Állásfoglalás az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről szóló kormányelőterjesztés-ter vezetről (2001)
 • Állásfoglalás a hulladékgazdálkodásról szóló törvény tervezetéről (1999)
 • Állásfoglalás: Tiszta országkép (1996)

Hulladékgazdálkodás és termékdíjas tevékenységeink

 • A Környezetvédelmi termékdíj törvény, valamint módosításai véleményezése – 1995-től
 • A Hulladékgazdálkodási terv(ek: I. és II.), valamint a megvalósítás értékelése
 • Hulladékpolitikai koncepció, önálló Bizottsági anyagaként.
 • A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, valamint a Környezetvé- delmi termékdíjról szóló 1995. évi LVI. törvény és végrehajtási rendeleteik módosítása – minden alkalommal ~ két,- három havonta
 • A hulladékképződés megelőzésének eszközei, programja
 • Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) és a terv környezeti értékelése (SKV)
 • A hulladékokkal kapcsolatos jogi szabályozás,- továbbá a Ktd törvény módosítások, ill. a termékdíj köteles termékek hulladékainak kezelése és a termékdíj számítások sza- bályozásának áttekintése; javaslatok kidolgozása
 • Magyarország Nemzeti Programja a kiégett nukleáris üzemanyag és radioaktív hulladék kezelésére, a Program környezeti értékelése (SKV)
 • Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv 2016 (Cselekvési Terv), va- lamint a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. működése és együttműködése az OKTF NHI-vel, valamint a hasznosító szervezetekkel

OKT logo2