Állásfogalások (Vízgazdálkodás és Vízminőség-védelem)

 • Állásfoglalás Duna Hajózhatóság javítása témában készült SKV-ról (2010)
 • Előzetes állásfoglalás a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervhez (2010)
 • Állásfoglalás az EU Duna Makro-regionális Stratégiájáról és a Stratégia koordinálásáról (2010)
 • Állásfoglalás a vízgazdálkodási tanácsokról (2009)
 • Állásfoglalás a Magyarország jelentős vízgazdálkodási kérdéseiről szóló vitaanyagról (2008)
 • Állásfoglalás belvíz elleni védekezés reformjáról (2008)
 • Állásfoglalás Duna hajózhatóságának javítása tárgyában (2007, 2009, 2010, 2011)
 • Állásfoglalás a balatoni vízpart rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII.21.) Korm. rendelet módosításáról az OKT számára az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi szakállamtitkársága által készített előterjesztésről.
 • Állásfoglalás a Balaton kiemelt üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (Btv.) módosító javaslat egyeztetési anyagához készített környezeti vizsgálat tárgyában
 • Állásfoglalás a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás korszerűsítéséről (2004)
 • Állásfoglalás a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer II. ütem beruházás felülvizsgálatáról és a beruházási program módosításáról (2004)
 • Állásfoglalás a vízgazdálkodás és víz(minőség)védelem helyzetéről, e folyamatok sza- bályozásáról, valamint az e területeken indított és/vagy tervezett programok céljairól és eredményeiről (2003)
 • Állásfoglalás a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól szóló 203/2001. (X.26.) Kormányrendelet módosításáról szóló kormány-előterjesztés tervezetéről (2003)
 • Állásfoglalás a “Tisza-völgy árvízi biztonságának növelésére vonatkozó koncepcióról (Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése)” c. kormány-előterjesztésről (2002)
 • Állásfoglalás a magyarországi holtágak és mellékágak helyzetéről (2000)
 • Állásfoglalás a Drávával kapcsolatos egyes kérdésekről készített kormány-előterjesztés tervezetéről (1999)
 • Állásfoglalás a Hága-i ítélet végrehajtásával kapcsolatban (1998)
 • Állásfoglalás a vízi közművek üzemeltetésének követelményeiről  (1996)
 • Állásfoglalás a síkvidéki vízrendezés helyzetéről és feladatairól szóló, valamint a magyar erőműrendszer 2010. évig kitekintő fejlesztési koncepciójáról. (1996)
 • Állásfoglalás a halászat és a horgászatról (1996)

Vízgazdálkodás, vízminőség védelmi tevékenységeink

 • Magyarország szennyvízelvezetési és tisztítási programja
 • A Víz Keretirányelv hazai megvalósítás, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek kidolgozása és stratégiai környezeti vizsgálata;
 • A Vásárhelyi Terv: A Tisza- völgy árvízi biztonságának növelése, valamint az érintett térség terület és vidékfejlesztését szolgáló program(ok);
 • Magyarország szennyvízelvezetési és tisztítási programja;
 • A Duna hajózhatóság javítása és a tervek stratégiai környezeti vizsgálata, 2007-től
 • A Duna hajózhatóság javítása és a VKI élővilág-teszt alkalmazása az SKV-k során
 • A Kvassay Jenő Terv – Nemzeti Vízstratégia
 • A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata – VGT-2
 • A Tisza-völgyi Árvízvédelmi Program Stratégiai Koncepció és környezeti értékelése (SKV), továbbá az Árvízkockázati Térképezés és Stratégiai Kockázatkezelési Terv (ÁKKT)
 • A szlovák és magyar Kormánymegbízottak tárgyalásai a szigetközi ( és csallóközi) vízpótlásról, valamint a hágai döntés végrehajtásának – jelenlegi – megítéléséről

OKT logo2