1996-ban tartott ülések

1996. április 12.
1. Alakuló ülés

1996. május 2.
1. Eszmecsere a Tanács feladatköréről
2. Ügyrend elfogadása

1996. június 5.
1. Tájékoztató a Nemzeti Környezetvédelmi Program készítésének helyzetéről
2. Javaslat a Tanács munkaprogramjára
3. Javaslat a Tanács 1996. Évi költségvetésére
4. A természetvédelmi törvénycsomag-tervezetet véleményező ad hoc munkacsoport jelentésének meghallgatása

1996. július 4.
1. Agrárprogram
2. Hulladékgazdálkodási törvény koncepciója
3. Európai Unióhoz való csatlakozásra való felkészülésről tájékoztató a víztisztaság-védelem, a környezetvédelem és agrárkörnyezet-védelem területén

1996. szeptember 6.
1. A Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram vitája
2. A Nemzeti Környezetvédelmi Program tárcaegyeztetett változatának vitája

1996. október 4.
1. A síkvidéki vízrendezés helyzetéről és feladatairól szóló előterjesztés vitája
2. A magyar erőműrendszer 2010. évig kitekintő fejlesztési koncepciójáról, az ezredfordulóig terjedő időszak erőműlétesítési tervéről szóló előterjesztés vitája
3. Az ügyrend módosítása

1996. november 1.
1. Az 1997. évi költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai és a Központi Környezetvédelmi Alap 1997. évi irányelvei és keretei
2. A KKA közcélú környezetvédelmi feladatok megoldását szolgáló 1997. évi pénzeszközeinek felosztásáról szóló javaslat és a közcélú környezetvédelmi feladatok finanszírozásának részletes szabályairól szóló KTM rendelet
3. A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium területi munkájának újjászervezése
4. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosítására kiadott előterjesztés és az 1997. évi agrártámogatási irányelvek

1996. december 6.
1. A Balaton térség környezetvédelmi többletköltségeinek problémái
2. A közlekedés környezetvédelmi szempontokat figyelembevevő fejlesztési
3. irányának kialakításához szükséges szabályozó eszközök koncepciója
4. Előterjesztés a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 111/1995. Korm. rendelet módosítására
5. A levegőtisztaság-védelmi tervezetek és hulladékgazdálkodási koncepció
6. A Büntető Törvénykönyv környezetvédelmi tényállásainak értelmezése

 

OKT logo2