Plenáris ülés

2014. Február 6.
1. A Partnerségi megállapodás és az Operatív Programok – 2013. decemberi
előterjesztéséhez – készült környezeti értékelés (SKV) megvitatása.
2. A Tanács véleményalkotásának célszerűen megfelelő ideje,- módja, a kormányzati
előterjesztések véleményezése megvalósításának eljárásai,- szabályai, a fölhatalmazások
(Bizottságok, Elnökség, Főtitkár) hatékonysága,- eredményességének áttekintése.[Zárt
ülés]

2013. Február 7.
1. Az Országos Területrendezési (OTrT) törvény módosítási javaslatának véleményezése.

2012. Január 12.
1. Tájékoztató az Egyszerű Állam Program környezet- és természetvédelmi
vonatkozásairól.
2. A jövő nemzedékek egészséges környezethez, valamint a természeti erőforrások
megőrzéséhez fűződő jogai biztosítása feladatainak ellátása – tájékoztató.
3. A Sebezhetőség és adaptáció – a reziliencia esélyei c. , az OKT és az MTA
együttműködésével készült tanulmánykötet bemutatása.

2011. Január 13.
1. Adalékok a nagykockázatú környezeti balesetek kezelésének szabályozásához.
2. Tájékoztató az EU Tanács magyar elnökség idején a VM illetékességébe tartozó
környezet- és természetvédelmi, valamint vízgazdálkodási és vidékfejlesztési
programokról.
3. Az OKT 2011. első féléves munkaprogramja.

2010. január 8.
1. A Duna teljes magyarországi szakasza hajózhatóságának javítására készült SKV megvitatása.
2. Az NFFT SZTMB által megtárgyalt éghajlatvédelmi kerettörvény koncepció.
3. OKT vélemény elfogadása az Erdőtörvényről, a hozzá tartozó végrehajtási rendeletről és az OKT-nak készített beszámolóról.

Nemzetközi kapcsolatok

Az Országos Környezetvédelmi Tanács megalakulásától kezdve részese annak az együttműködésnek, amely az Európai Unió tagállamaiban működő környezet- és természetvédelmi tanácsadó szerveket tömöríti. A legtöbb európai országban működik legalább egy olyan független szakmai testület, amely regionális/országos szinten tanácsadóként vesz részt a környezetpolitika alakításában. A környezetvédelmi tanácsok tudományos, szociális, nemzetközi, fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve a nemzeti természet- és környezetpolitika, valamint stratégia közép- és hosszú távú fejlesztésében segítik a kormányzati munkát.

Részletek...