Állásfoglalások (Hulladékgazdálkodás és termékdíj)

 • Észrevételek és ajánlás a hulladékokkal kapcsolatos jogi szabályozás kérdésköréhez (2014)
 • Válasz az OHÜ Etikai Kódexszel kapcsolatos megkeresésére (2013)
 • Álláspont az Alapvető Jogok Biztosától AJB-2994/2012. számon érkezett megkereséséhez, melynek témája a Válság vesztesei – a paragrafusok fogságában” elnevezésű projekt„ A válság megjelenése a települési szilárd hulladékkezelésben” című vizsgálata (2012)
 • Állásfoglalás a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosításának szabályozási koncepciójáról (2010)
 • Állásfoglalás a Termékdíj törvény módosításáról (2008, 2009)
 • Állásfoglalás EURATOM (2008)
 • Állásfoglalás a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló kormányrendeletről (2003)
 • Állásfoglalás a környezetterhelési díjról szóló törvény tervezetéről (2003)
 • Állásfoglalás a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló KvVM rendelet tervezetéről (2003)
 • Állásfoglalás a barnamezők kel kapcsolatos környezeti és felelősségi problémákkezeléséről (2002)
 • Állásfoglalás az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről szóló kormányelőterjesztés-ter vezetről (2001)
 • Állásfoglalás a hulladékgazdálkodásról szóló törvény tervezetéről (1999)
 • Állásfoglalás: Tiszta országkép (1996)

OKT logo2