Hulladékgazdálkodás és termékdíj
  • A Környezetvédelmi termékdíj törvény, valamint módosításai véleményezése – 1995-től
  • A Hulladékgazdálkodási terv(ek: I. és II.), valamint a megvalósítás értékelése
  • Hulladékpolitikai koncepció, önálló Bizottsági anyagaként.
  • A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, valamint a Környezetvé- delmi termékdíjról szóló 1995. évi LVI. törvény és végrehajtási rendeleteik módosítása – minden alkalommal ~ két,- három havonta
  • A hulladékképződés megelőzésének eszközei, programja
  • Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) és a terv környezeti értékelése (SKV)
  • A hulladékokkal kapcsolatos jogi szabályozás,- továbbá a Ktd törvény módosítások, ill. a termékdíj köteles termékek hulladékainak kezelése és a termékdíj számítások sza- bályozásának áttekintése; javaslatok kidolgozása
  • Magyarország Nemzeti Programja a kiégett nukleáris üzemanyag és radioaktív hulladék kezelésére, a Program környezeti értékelése (SKV)
  • Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv 2016 (Cselekvési Terv), va- lamint a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. működése és együttműködése az OKTF NHI-vel, valamint a hasznosító szervezetekkel

Nemzetközi kapcsolatok

Az Országos Környezetvédelmi Tanács megalakulásától kezdve részese annak az együttműködésnek, amely az Európai Unió tagállamaiban működő környezet- és természetvédelmi tanácsadó szerveket tömöríti. A legtöbb európai országban működik legalább egy olyan független szakmai testület, amely regionális/országos szinten tanácsadóként vesz részt a környezetpolitika alakításában. A környezetvédelmi tanácsok tudományos, szociális, nemzetközi, fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve a nemzeti természet- és környezetpolitika, valamint stratégia közép- és hosszú távú fejlesztésében segítik a kormányzati munkát.

Részletek...