Megalakulás, szerveződés

Megalakulás, szerveződés

Az Országos Környezetvédelmi Tanács 1996. április 12-én tartotta első, alakuló ülését. Valamely fórum, független és állandó tanácsadó testület létrehozásának célszerűsége és igénye a környezetvédelmi törvény elfogadását megelőző kerekasztal tanácskozásokon, társadalmi egyeztetésen merült fel. A tárgyalások során mind a környezetvédő szervezetek, mind a gazdaság képviselői és érthető módon a kormányzati körök is amellett érveltek, hogy szükség van egy olyan konzultatív szervezetre, amely a döntések előkészítésének időszakában modellezni képes a leginkább érdekeltek és érintettek várható viselkedését, viszonyulását a kormányzati, ágazati, regionális fejlesztési politikákhoz, így előre jelzik a döntéshozóknak a konszenzus határait. Ezt az igényt alátámasztotta az is, hogy a környezetvédelmi politika kimunkálása és végrehajtása a társadalom minden szektorának összehangolt, együttes erőfeszítését kívánja meg. A Tanács a környezetpolitika sajátos szereplője, amely egyszerre biztosítja a társadalmi részvételt, a döntések tudományos megalapozottságát és a gazdasági és társadalmi érdekek egyeztetését.

A Tanács a fenti célkitűzéseket plenáris és bizottsági ülések keretében törekszik teljesí- teni. A társadalmi munkában működő testület havonta egyszer ülésezik, a plenáris ülés előkészítése, valamint a jogszabályok véleményezése során, továbbá a napirendre nem kerülő, vagy elmélyültebb műhelymunkát igénylő esetekben bizottságaira támaszkodik.

Az OKT tagjai megalakulásakor, 1996-ban:

Elnök:                 Láng István akadémikus, elnöki tanácsadó, Magyar Tudományos Akadémia

Társelnök:         Baja Ferenc, környezetvédelmi miniszter

Elnökhelyettesek: Biacs Péter főigazgató, Központi Élelmiszerkutató Intézet

Haraszthy László igazgató, WWF Magyarország

Főtitkár:               Bulla Miklós, a Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszék vezetője

Tagok:

 • Basa István főtitkár, Magyar Elektronikai és Információs Szövetség
 • Borhidi Attila akadémikus, igazgató, MTA Ökológiai és Botanikai Kutató Intézet
 • Bödecs Barnabás elnök, Hulladék Munkaszövetség
 • Debreczeny István vállalati kapcsolatok igazgatója, Dunapack Rt.
 • Dobó István erdőmérnök, Pilisi Parkerdő Rt.
 • Erdős Péterné igazgató, MOL Rt.
 • Gyulai Iván igazgató, Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány
 • Jelinek István elnökhelyettes, Chinoin Rt.
 • Jolánkai Géza tudományos tanácsadó, VITUKI Rt.
 • Kerekes Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, BKÁE
 • Kiszel Vilmos tiszteletbeli elnök, Gönczöl Szövetség
 • Lukács András elnök, Levegő Munkacsoport
 • Major György akadémikus, Magyar Tudományos Akadémia
 • Pintér Alán főigazgató, OKI Országos Közegészségügyi Intézet
 • Rittenbacher Ödön elnök, Életfa Környezetvédő Szövetség
 • Schmuck Erzsébet elnök, Magyar Természetvédők Szövetsége
 • Stefanovits Pál akadémikus, professzor emeritus, Szent István Egyetem
 • Takáts Attila ügyvezető igazgató, E+E Kft.

Az Országos Környezetvédelmi Tanács tagjai 1996-2016 között:

 • Basa István (a gazdasági tagcsoport delegáltja)
 • Bencs Attila (a gazdasági tagcsoport delegáltja)
 • Biacs Péter (a gazdasági tagcsoport delegáltja)
 • Bojtos Ferenc (a civil tagcsoport delegáltja)
 • Borhidi Attila (az akadémiai tagcsoport delegáltja)
 • Bozó László (az akadémiai tagcsoport delegáltja)
 • Bödecs Barnabás (a civil tagcsoport delegáltja)
 • Civin Vilmos (a gazdasági tagcsoport delegáltja)
 • Cselószki Tamás (a civil tagcsoport delegáltja)
 • Debreczeny István (a gazdasági tagcsoport delegáltja)
 • Dévai György (az akadémiai tagcsoport delegáltja)
 • Dobó István (a gazdasági tagcsoport delegáltja)
 • Dzubay László (a gazdasági tagcsoport delegáltja)
 • Erdős Péterné (a gazdasági tagcsoport delegáltja)
 • Farkas Hilda (a gazdasági tagcsoport delegáltja)
 • Farkas István (a civil tagcsoport delegáltja)
 • Fazekas Sándor, miniszter, Vidékfejlesztési Minisztérium/ Földművelésügyi Minisztérium
 • Fekete-Nagyné Török Judit (a gazdasági tagcsoport delegáltja)
 • Fidrich Róbert (a civil tagcsoport delegáltja)
 • Figeczky Gábor (a civil tagcsoport delegáltja)
 • Fodor Gábor miniszter, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
 • Fülöp Sándor (a civil tagcsoport delegáltja)
 • F. Nagy Zsuzsanna (a civil tagcsoport delegáltja)
 • Gallé László (az akadémiai tagcsoport delegáltja)
 • Galli Miklós (a gazdasági tagcsoport delegáltja)
 • Graczka Sylvia (a civil tagcsoport delegáltja)
 • Gruber Tamás (a civil tagcsoport delegáltja)
 • Gyulai Iván (a civil tagcsoport delegáltja)
 • Halmos Gergő (a civil tagcsoport delegáltja)
 • Haraszthy László (a civil tagcsoport delegáltja)
 • Hartman Mátyás (a civil tagcsoport delegáltja)
 • Ijjas István (az akadémiai tagcsoport delegáltja)
 • Jelinek István (a gazdasági tagcsoport delegáltja)
 • Jolánkai Géza (az akadémiai tagcsoport delegáltja)
 • Józsa János (az akadémiai tagcsoport delegáltja)
 • Kerekes Sándor (az akadémiai tagcsoport delegáltja)
 • Kiss Csaba (a civil tagcsoport delegáltja)
 • Kiszel Vilmos (a civil tagcsoport delegáltja)
 • Kóródi Mária miniszter, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
 • Lajtmann Csaba (a civil tagcsoport delegáltja)
 • Láng István (az akadémiai tagcsoport delegáltja)
 • Ligetvári Ferenc környezetvédelmi miniszter, egyetemi tanár
 • Lukács András (a civil tagcsoport delegáltja)
 • Malatinszky Ákos (a civil tagcsoport delegáltja)
 • Major György (az akadémiai tagcsoport delegáltja)
 • Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna (az akadémiai tagcsoport delegáltja)
 • Márkus Ferenc (a civil tagcsoport delegáltja)
 • Móra Veronika (a civil tagcsoport delegáltja)
 • Németh Tamás (az akadémiai tagcsoport delegáltja)
 • Ódor Erzsébet (a gazdasági tagcsoport delegáltja)
 • Papp Sándor (az akadémiai tagcsoport delegáltja)
 • Páldy Anna (az akadémiai tagcsoport delegáltja)
 • Persányi Miklós miniszter, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
 • Pintér Alán (az akadémiai tagcsoport delegáltja)
 • Rittenbacher Ödön (a civil tagcsoport delegáltja)
 • Rózsa Lajos (az akadémiai tagcsoport delegáltja)
 • Sallai Róbert Benedek (a civil tagcsoport delegáltja)
 • Schmuck Erzsébet (a civil tagcsoport delegáltja)
 • Simon Gergely (a civil tagcsoport delegáltja)
 • Sipos Katalin (a civil tagcsoport delegáltja)
 • Stefanovits Pál (az akadémiai tagcsoport delegáltja)
 • Szabó Imre miniszter, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
 • Szabó Zoltán (a civil tagcsoport delegáltja)
 • Szalay Tímea (a civil tagcsoport delegáltja)
 • Szilágyi László (a civil tagcsoport delegáltja)
 • Takáts Attila (a gazdasági tagcsoport delegáltja)
 • Túri Kovács Béla környezetvédelmi miniszter, Környezetvédelmi Minisztérium
 • Várallyay György (az akadémiai tagcsoport delegáltja)
 • Viszkei György (a gazdasági tagcsoport delegáltja)
 • Vörös Lajos (az akadémiai tagcsoport delegáltja)
 • V. Németh Zsolt, államtitkár, - az OKT társelnöke

Az OKT tagjai 2016-ban:

 • Dr. Bándi Gyula, tanszékvezető egyetemi tanár, PPKE, az OKT elnökhelyettese
 • Bencs Attila, ügyvezető igazgató, Hamburger Hungária Kft.
 • Bojtos Ferenc, irodavezető, Csemete Egyesület
 • Dr. Bozó László, egyetemi tanár, BCE; vezető főtanácsos, OMSZ
 • Civin Vilmos, ügyvezető igazgató, CVikker Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
 • Dzubay László, titkár, MGYOSZ; MVVLSZ
 • Dr Farkas Hilda, ügyvezető igazgató, KSZGYSZ
 • Fekete-Nagyné Török Judit, a Borsodchem Zrt.korábbi környezetvédelmi tanácsosa
 • Fidrich Róbert, programfelelős, MTVSZ
 • Galli Miklós, alelnök, MGYOSZ; ügyvezető igazgató, G&G Vezetési Tanácsadó Kft., az OKT elnökhelyettese
 • Graczka Sylvia, elnök, Humusz Szövetség
 • Dr. Halmos Gergő, ügyvezető igazgató , Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
 • Dr. Józsa János, a BMGE rektora
 • Dr. Malatinszky Ákos, egyetemi docens, SZIE Természetvédelmi és Tájökológiai Tan- szék, az OKT elnöke
 • Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem
 • Dr. Németh Tamás, egyetemi tanár, címzetes egyetemi tanár, Károly Róbert Főiskola, Pannon Egyetem; kutatóprofesszor, MTA ATK TAKI
 • Ódor Erzsébet, környezetvédelmi vezető, Chinoin Rt. - Sanofi
 • Dr. Páldy Anna, főigazgató helyettes főorvos, Országos Környezetegészségügyi Intézet
 • Simon Gergely, regionális vegyianyag-szakértő, Greenpeace Magyarország Egyesület
 • Sipos Katalin, igazgató, WWF Magyarország
 • V. Németh Zsolt, államtitkár, - az OKT társelnöke
 • Vörös Lajos, professor emeritus, MTA ÖK BLI
 • Prof. Láng István, kutató prof. em., az OKT örökös tiszteletbeli elnöke

OKT logo2