Kommunikáció

A Tanács állásfoglalásait saját honlapján (www.oktt.hu) teszi közzé; tervezett előrelépés, hogy a Tanács üléseeinek napirendjei és állásfoglalásai két nyelven (angolul és magyarul) jelenjenek meg.

Elengedhetetlen fejlesztési követelmény, hogy a honlap megújuljon, üzembiztosan működ- jön, szerkesztését a Titkárság végezhesse. Az OKT honlapjának korszerűsítése révén azon naprakész információ legyen olvasható a Tanács üléseinek tervezett napirendjéről és az el- készült állásfoglalásokról. Nyomon követhető legyen a Bizottságok összetétele és az általuk elvégzett munka. Részletes tájékoztató jelenjék meg a Testület által támogatott, ill. látogatott rendezvényekről; elérhetővé váljanak a Tanács gondozásában készült tanulmányok.

OKT logo2