Energiapolitika
  • Energiapolitikai koncepció és stratégiai vizsgálata
  • A megújuló energiafelhasználás helyzete és növelésének lehetőségei, Magyarország 
  • fenntartható energiastratégiájának megalapozása
  • Az állam szerepe az energetika és a környezetvédelem kapcsolatának alakításában.
  • A Nemzeti Energiastratégia 2030
  • Az agro (bio) -üzemanyagok előállításának és felhasználásának környezetvédelmi és mezőgazdálkodási, összességében : fenntarthatósági megítélése
  • A Nemzeti Energiastratégia Cselekvési Tervei
  • A Megújuló Energiahasznosítás Cselekvési terve és a ME közlekedési célú felhasználása
  • A villamos-energiáról szóló 2007. évi LXXXI. törvény, valamint az egyes energeti- kai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról szóló csomagban (salátatörvényben) a METÁR szabályozás helyzete
  • A Távhőfejlesztési Cselekvési Terv 2030

Nemzetközi kapcsolatok

Az Országos Környezetvédelmi Tanács megalakulásától kezdve részese annak az együttműködésnek, amely az Európai Unió tagállamaiban működő környezet- és természetvédelmi tanácsadó szerveket tömöríti. A legtöbb európai országban működik legalább egy olyan független szakmai testület, amely regionális/országos szinten tanácsadóként vesz részt a környezetpolitika alakításában. A környezetvédelmi tanácsok tudományos, szociális, nemzetközi, fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve a nemzeti természet- és környezetpolitika, valamint stratégia közép- és hosszú távú fejlesztésében segítik a kormányzati munkát.

Részletek...