Agrárium és természetvédelmi tevékenységeink

 • Az Agrár-környezetvédelmi Program kidolgozása
 • A termőföldről szóló törvény módosításai
 • A géntechnológiai tevékenységet szabályozó törvény (1998. évi XXVII. tv.) és módosításai
 • Az Európai Közösségi jelentőségű természetvédelmi területek (Natura 2000) kijelölése
 • Az erdőről és az erő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló tv. (2009 XXXVII.)
 • A Nemzeti Vidék(fejlesztési) Stratégia és Stratégiai Környezeti vizsgálata; az NVS eredményei és harmonizálása a CAP reformmal
 • Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és módosításai
 • A mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló és az állami földvagyon keze- lésével összefüggő egyes törvények és módosításaik
 • A Nemzeti Környezetvédelmi Program része: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv
 • A Biológiai Sokféleség Megőrzésének Nemzeti Stratégiája
 • A Nemzeti Tájstratégia

OKT logo2