Üdvözöljük az

Országos Környezetvédelmi Tanács 

honlapján

 

 

Az Országos Környezetvédelmi Tanács tevékenysége

Az Országos Környezetvédelmi Tanács tevékenysége

A Tanács tevékenysége két súlypont köré összpontosul.

A környezetvédelmi törvényben számára előirt szabályozó előterjesztések véleményezésére, valamint és ennek érdekében is, a saját kezdeményezésre készített elemzések, javaslatok tárgyalására.

A Tanács az elmúlt évek során foglalkozott a környezet-, és természetvédelem szinte valamennyi részterületével, állást foglalt a környezetvédelem és gazdaságfejlesztés kulcsterületeinek kérdéseiben.

Tevékenységének tényszerű, tematikus fölsorolása, amelyet alább megkísérelünk, nyilván csak korlátozottan alkalmas a Testület munkájának megítélésére. Az OKT meg- határozó törekvése, folyamatosan képviselt, véleményteremtő szándéka (volt), hogy a törvényi és kormányzati szabályozók összehangoltan, a (nagy) fejlesztési programok, ágazati stratégiák integrált módon egymásra reflektálva készüljenek annak érdekében, hogy megvalósulásukat érvényesülésüket a kölcsönhatások támogassák (és ne gyengítsék).

Ugyanez a szemlélet jelenik meg az EU programokkal kapcsolatosan is. A Tanács részt vett az EU 6. és 7. Környezetvédelmi Akcióprogramjának előkészítésében, valamint a Közösség Fenntartható Fejlődési (Göteborgi) Stratégiáját, és a Gazdaság és Társadalomfejlesztési (Lisszaboni) Stratégiát megújító „összedolgozásában” [Sustainable Eu- rope, a Long Way Ahead], meghirdetése óta az ENSZ „UN Agenda 2030” és ennek EU programjai nyomon követésében, a célok érvényesítésének hazai képviseletében.

A Tanács az elmúlt két év tizedben összesen 220 plenáris ülést és 93 bizottsági ülést tartott. Az üléseken szereplő napirendek témái a környezet- és természetvédelem, tágabban a környezeti erőforrások kal való – legalább a belátható ideig – fenntartható gazdálkodás meg valósítását szolgáló jogszabályok és programok megtárg ya- lását, a Testület véleményének és javaslatainak kialakítását szolgálták. A témák áttekintését abban a csoportosításban mutatjuk be – az állásfoglalások fölsorolásá- ban – amely az állandó bizottságok profilját is meghatározza.

OKT logo2