Környezetpolitikai tevékenységeink

 • A környezetvédelem szabályozó eszközeinek, valamint a környezetvédelmi feladatok finanszírozási rendszerének integrált továbbfejlesztési koncepciója.
 • A környezetügy középtávú stratégiája (2008)
 • A Nemzeti Fejlesztési Terv
 • Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és Operatív Programjai, valamint Stratégiai Környezeti Vizsgálatok.
 • Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
 • A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia; a fenntarthatóság felé való átmenet koncepciója – Nemzeti Fenntarthatósági Keretstratégia
 • A Rio+20 Világkonferencia előkészületei és eredményei
 • Az Aahusi Egyezmény (Környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférés(ről) a nyilvánosságnak a döntéshozatalban való részvételéhez való jog biztosítása)
 • A jogalkotásról, valamint a jogalkotásban való részvétel törvény véleményezése
 • A költségvetési törvények tervezetéről szóló tájékoztatók, évente 
 • A fejlesztési programok, valamint a Nemzeti Környezetvédelmi Program éves feladatai finanszírozásának beépítése az éves költségvetésbe, valamint a költségvetési törvények vizsgálati elemzése nem volt megvalósítható.
 • Javaslatok az Alaptörvény szövegezéséhez
 • Az EU Strukturális és Kohéziós Alapok támogatásával megvalósuló Operatív Progra- mok és ezek Akcióterveiben a fenntarthatósági szempontok érvényesülése
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló (Ket.) tör- vény módosításai
 • Az Egyszerű Állam Program környezet- és természetvédelmi vonatkozásai
 • Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció – javaslatok a 2014-2020 időszak EU támogatású Operatív Programjaihoz
 • Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) módosítása
 • Az OKT  kormányzati  tanácsadó,  véleményező,  javaslattevő  feladatai  ellátásának helyzete, célszerű indítványok kezdeményezése
 • A 2014-2020 időszakra szóló Partnerségi megállapodás és az Operatív Programok
 • a 2014-2019 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program
 • A Tanács javaslata a környezet- és természetvédelem célszerű kormányzati elhelyezésére
 • A környezet- és természetvédelmi hatósági és szakhatósági feladatok ellátásának módja és lehetőségei az új, integrált területi államigazgatási rendszerben
 • A környezet- és természetvédelem érdekei és értékei képviseletének lehetőségei a közigazgatás korszerűsítése programban – konzultáció az Államreform Bizottság Elnökével
 • Az OKT szerepe a környezetvédelmi jogalkotás színvonalának emelésében
 • A ”körforgásos gazdaság” (Circular Economy) EU Direktíva és Akcióterv hazai meg- valósítása megkezdésének terve, kormányzati koordinációja

OKT logo2