Plenáris ülés

2004. január 8.
1. Kötetlen véleménycsere az OKT tevékenységéről és a hazai környezetpolitikáról
2004. Január 30. Ügyrendi ad hoc. Bizottság: az OKT működését és a döntés-előkészítési
folyamat jogszabályozása és az OKT Ügyrendjének módosítására
vonatkozó javaslatok megvitatása

2003. január 9.
1. A vizek védelmére vonatkozó hazai joganyag közelítése az Európai Unió Víz Keretirányelvéhez
Állásfoglalás a vizek védelmére vonatkozó hazai joganyagnak az EU Víz Keretirányelvéhez történő közelítéséről

2002. február 13
1. Tájékoztató az Európai Unióhoz való csatlakozás és a környezetvédelmi kötelezettségvállalások teljesítése helyzetéről
2. Javaslat az OKT kommunikációs stratégiája végrehajtására
3. Előterjesztés a Kormány részére „a Magyarország területén a védelmi és honvédelmi feladatok során alkalmazható környezetvédelmi eljárások, technológiák, anyagok, készletek fajtájának és mennyiségének szabályozásáról és meghatározásáról” szóló Kormányrendeletről
4. Különfélék: Major György szóbeli tájékoztatója az új amerikai klímaváltozást vizsgáló kutatási programról

2001. február 21.
2. Ügyrend módosítás
3. Tájékoztató a környezetvédelem EU harmonizációs állásáról
4. Tájékoztató az EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogram készüléséről és az EEAC
ehhez készült véleményéről. Javaslat az OKT észrevételeire
(Háttéranyag a K+F Keretprogram vonatkozó része)
5. A Kormány 2001. első féléves munkaprogramjának áttekintése
6. A dunai kormánybiztos tájékoztatója a „szlovák válasz”-ról
7. Tájékoztatók

2000. január 5.
1. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) ’99 novemberében készült, »Magyarország környezetpolitikai teljesítményének vizsgálata – következtetések és ajánlások« c. dokumentumának tárgyalása

Nemzetközi kapcsolatok

Az Országos Környezetvédelmi Tanács megalakulásától kezdve részese annak az együttműködésnek, amely az Európai Unió tagállamaiban működő környezet- és természetvédelmi tanácsadó szerveket tömöríti. A legtöbb európai országban működik legalább egy olyan független szakmai testület, amely regionális/országos szinten tanácsadóként vesz részt a környezetpolitika alakításában. A környezetvédelmi tanácsok tudományos, szociális, nemzetközi, fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve a nemzeti természet- és környezetpolitika, valamint stratégia közép- és hosszú távú fejlesztésében segítik a kormányzati munkát.

Részletek...