Plenáris ülés

2009. január 08.
1. Az OKT titkársága működtetésének új rendje.
2. A Tanács munkaterve a következő fél évre.

2009. február 5.
1. Nemzeti Természetvédelmi Alapterv
2. Munkaterv
3. Az OKT költségvetése

2008. január 10.
1. „Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 2007-2020 (Fehér Könyv) és ennek fenntarthatósági vizsgálata”

2007. január 11.
1. Tájékoztató az EU Bizottság döntési, döntéselőkészítési mechanizmusairól, valamint a következő időszak készülő, és a környezetvédelem szempontjából releváns EU jogszabályokról
2. Az OKT állandó bizottságai struktúrája, tagjai, működési rendje és munkatervük. (Mellékelten megküldjük az előzményeket: az elhatározott bizottságokat, a már megbízott elnököket, valamint emlékeztetünk a döntésre: a bizottságok alapkonfigurációja 3x1 (+ 3x1) és szakértőket is lehet hívni.)

2006. január 5.
1. A környezetvédelmi intézményrendszer áttekintése - változtatások átgondolása
2. A környezetvédelmi ipar helyzetéről szóló tájékoztató
3. Az OKT Környezetpolitikai Bizottsága munkaterve

2005. január 13.
1. Állásfoglalás az Aarhusi Egyezmény Részes Feleinek Konferenciájára készített Nemzeti Beszámolóról

Nemzetközi kapcsolatok

Az Országos Környezetvédelmi Tanács megalakulásától kezdve részese annak az együttműködésnek, amely az Európai Unió tagállamaiban működő környezet- és természetvédelmi tanácsadó szerveket tömöríti. A legtöbb európai országban működik legalább egy olyan független szakmai testület, amely regionális/országos szinten tanácsadóként vesz részt a környezetpolitika alakításában. A környezetvédelmi tanácsok tudományos, szociális, nemzetközi, fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve a nemzeti természet- és környezetpolitika, valamint stratégia közép- és hosszú távú fejlesztésében segítik a kormányzati munkát.

Részletek...