Vízgazdálkodás és Vízminőség-védelem
  • Magyarország szennyvízelvezetési és tisztítási programja
  • A Víz Keretirányelv hazai megvalósítás, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek kidolgozása és stratégiai környezeti vizsgálata;
  • A Vásárhelyi Terv: A Tisza- völgy árvízi biztonságának növelése, valamint az érintett térség terület és vidékfejlesztését szolgáló program(ok);
  • Magyarország szennyvízelvezetési és tisztítási programja;
  • A Duna hajózhatóság javítása és a tervek stratégiai környezeti vizsgálata, 2007-től
  • A Duna hajózhatóság javítása és a VKI élővilág-teszt alkalmazása az SKV-k során
  • A Kvassay Jenő Terv – Nemzeti Vízstratégia
  • A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata – VGT-2
  • A Tisza-völgyi Árvízvédelmi Program Stratégiai Koncepció és környezeti értékelése (SKV), továbbá az Árvízkockázati Térképezés és Stratégiai Kockázatkezelési Terv (ÁKKT)
  • A szlovák és magyar Kormánymegbízottak tárgyalásai a szigetközi ( és csallóközi) vízpótlásról, valamint a hágai döntés végrehajtásának – jelenlegi – megítéléséről

Nemzetközi kapcsolatok

Az Országos Környezetvédelmi Tanács megalakulásától kezdve részese annak az együttműködésnek, amely az Európai Unió tagállamaiban működő környezet- és természetvédelmi tanácsadó szerveket tömöríti. A legtöbb európai országban működik legalább egy olyan független szakmai testület, amely regionális/országos szinten tanácsadóként vesz részt a környezetpolitika alakításában. A környezetvédelmi tanácsok tudományos, szociális, nemzetközi, fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve a nemzeti természet- és környezetpolitika, valamint stratégia közép- és hosszú távú fejlesztésében segítik a kormányzati munkát.

Részletek...